Molim sve studente diplomskog studija (istraživačkog, nastavničkog,

integriranog) koji su upisali ili misle upisati izborni predmet "Nacizam i

Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe" da se jave na email skoren@ffzg.hr

radi uspostave kontakta. Napominjem da je predmet

otvoren i za ostale zainteresirane studente diplomskih studija na

Filozofskom fakultetu i da se nalazi u fakultetskoj ponudi. Upis predmeta

nije uvjetovan. Nastava na predmetu će se izvoditi online putem fakultetske

platforme Omega i održavat će se u terminu prema rasporedu (četvrtak,

12.30-14).

 

 

 

Predmet ima 4 boda po ECTS sustavu. Nastava se izvodi u 30 sati (15 sati

predavanja i 15 sati seminara). Obveze studenata su pohađanje nastave,

vođeno čitanje i izvještavanje o pročitanome te izrada eseja.

 

 

 

Na predmetu će se proučavati ideologija nacizma i njezin utjecaj na njemačko

društvo u razdoblju od 1919. do 1945. (ustroj vlasti, represivni aparat,

ekonomiju, ideju o "narodnoj zajednici", progone različitih društvenih

skupina, rasizam i antisemitizam itd.). Za razdoblje nakon 1945., proučavat

će se poslijeratni oblici kulture sjećanja, memorijalizacije i

reprezentacije nacizma, nacističke Njemačke i Holokausta u dvije njemačke

države i šire, iskazani u poslijeratnim suđenjima za ratne zločine,

političkim i historiografskim debatama, debatama o spomenicima i izložbama

te popularnoj kulturi. Proučavat će se odnos sjećanja i zaborava te

analizirati značenje pojmova Vergangenheitsbeweltigung i Aufarbeitung u

odnosu prema nacističkoj prošlosti. Studenti će proširiti i produbiti znanja

o Njemačkoj i Europi u 20. stoljeću, a proučavajući odabrane tekstove

razvijat će vještine povezane s analizom primarnih i sekundarnih izvora.

 

 

 

Očekivani ishodi predmeta za studente su:

 

.         analizirati podrijetlo nacizma i različite aspekte nacističke

ideologije

 

.         analizirati utjecaj nacističke ideologije u različitim sferama

društvenog života u nacističkoj Njemačkoj (1933. - 1945.)

 

.         identificirati i analizirati ključne pojmove povezane s

poslijeratnom kulturom sjećanja

 

.         evaluirati reprezentacije nacističke prošlosti u različitim

medijima (politički dokumenti, historiografski prikazi, spomenici, film,

muzejski postavi)

 

.         analizirati i integrirati primarne i sekundarne izvore u pisani

rad

 

.         vrednovati značenje poznavanja prošlosti nacističke Njemačke za

današnji svijet

 

Snježana Koren