KRATKI ŽIVOTOPIS

Rodena je 18. lipnja 1944. u Zagrebu, diplomirala je 1968. psihologiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, magistrirala 1977. na temu "Mjesto i uloga radnicke klase u koncepciji seljacke demokracije", a 1997. doktorirala na istom fakultetu na temu "Demokratski nacionalizam Stjepana Radica". Za znanstvenog asistenta izabrana je 1977., a za višeg asistenta 1998.

BIBLIOGRAFIJA