PREMINULI PROFESORI

prof. Matija Mesic (Slavonski Brod, 1862. - Zagreb, 1878.)
(1874. - 1878., 1874. redoviti profesor)

prof. dr. Natko Nodilo (Split, 1834. - Zagreb, 1912.)
(1874. - 1901., 1874. redoviti profesor)

prof. dr. Vjekoslav Klaic (Garcin kraj Slavonskog Broda, 1949. - Zagreb, 1928.)
(1878. - 1882., 1893. - 1922., 1878. suplent, 1993. redoviti profesor)

prof. Tadija Smiciklas (Reštovo na Žumberku, 1843. - Zagreb, 1914.)
(1882. - 1905., 1882. redoviti profesor)

akademik Gavro Manojlovic (Zadar, 1854. - Zagreb, 1939.)
(1897. - 1908., 1914. - 1924., 1897. privremeni docent, 1901. izvanredni prof., 1902. redoviti prof.)

prof. dr. Dane Gruber (Senj 1856. - Zagreb 1927.)
(1902.- 1927., 1902. priv. doc., 1910. izv. prof)

prof. dr. Ferdo Šišic (Vinkovci 1869. - Zagreb 1940.)
(1902. - 1939., 1902. privremeni docent, 1906. izvanredni profesor, 1909. redoviti profesor)

prof. dr. Milan Šufflay (Lepoglava 1879. - Zagreb 1931.)
(1909. - 1916., 1909. izvanredni profesor, 1912. redoviti profesor)

prof. dr. Karlo Horvat (Križevci 1874. - Zagreb 1920.)
(1909. - 1918., 1909. izvanredni profesor, 1913. redoviti profesor)

doc. dr. Bogoljub Krnic (Kostajnica 1874. - Zagreb 1918.)
(1916. - 1917., 1916. privremeni docent)

doc. dr. Petar Karlic (Gospicj 1877. - Zagreb, 1940.)
(1921. - 1931., 1921. privremeni docent)

prof. Viktor Novak (Donja Stubica, 1889. - Beograd, Srbijaj 1977.)
(1922. - 1924., 1922. redoviti profesor)

prof. Milan Prelog (Zagreb, 1879. - Zagreb, 1931.)
(1923. - 1926., 1923. redoviti profesor)

akademik Grga Novak (Hvar 1888. - Zagreb 1978.)
(1924. - 1959., 1924. redoviti profesor)

dr. Josip Nagy (Pag, 1884. - Zagreb, 1981.)
(1925. predavac)

prof. dr. Ljudmil Hauptmann (Graz, Austrija, 1884. - Ljubljana, Slovenija, 1968.)
(1926. - 1948., 1926. redoviti profesor)

doc. dr. Jorjo Tadic (Stari Grad na Hvaru, 1899. - Beograd, Srbija, 1969.)
(1935. - 1938., 1935. docent)

prof. dr. Miho Barada (Seget kraj Trogira, 1889. - Zagreb,1957.)
(1940. - 1954., 1940. redoviti profesor)

doc. dr. Stjepan Antoljak (Doboj, 1909. - Zagreb, 1997.)
(1941. - 1946., 1941. docent)

prof. dr. Jaroslav Šidak (Bec, Austrija, 1903. - Zagreb, 1986.)
(1943. - 1973., 1943. docent, 1945. izvanredni profesor, 1959. redoviti profesor)

prof. dr. Držislav Švob (Karlovac, 1907. - Lepoglava, 1945.)
(1943. - 1945., 1943. izvanredni profesor)

prof. dr. Rudolf Horvat (Koprivnica, 1873. - Zagreb, 1947.)
(1944. - 1945., 1944. redoviti profesor)

prof. dr. Nada Klaic (Zagreb,1920. - Zagreb, 1988.)
(1944. - 1988., 1944. asistent, 1953. docent, 1961. izvanredni profesor, 1969. redoviti profesor)

prof. Josip Matasovic (Vrpolje, 1892. - Zagreb, 1962.)
(1946. - 1959., 1946. redoviti profesor)

doc. dr. Rudolf Maixner (Varaždin, 1901. - Zagreb, 1972.)
(1947., privremeni docent)

prof. dr. Vaso Bogdanov (Pancevo, Srbija, 1902. - Zagreb, 1967.)
(1949. - 1967., 1949. izvanredni profesor, 1955. redoviti profesor)

doc. dr. Ljerka Kuntic (Zagreb, 1923. - Zagreb, 1991.)
(1950. - 1989., 1950. asistent, 1961. docent)

dr. Ranka Stojsavljevic (Daruvar, 1922. - Duga Resa, 1997.)
(1951. - 1961., 1951. asistent)

dr. Josip Lucic (Policnik kod Zadra, 1924. - Dubrovnik, 1994.)
(1952. - 1958., 1952. asistent)

dr. Vladimir Milosavljevic (Zemun, 1908. - Zagreb, 1975.)
(1953. - 1957., 1953. asistent)

dr. Zvonimir Passek (Tounj kod Ogulina, 1927. - Zagreb, 1988.)
(1958. - 1961., 1958. asistent)

prof. dr. Josip Adamcek (Vuka, 1933. - Zagreb, 1993.)
(1959. - 1993., 1959. asistent, 1978. docent, 1979. izvanredni profesor, 1983. redoviti profesor)

prof. dr. Ljubo Boban (Solin, 1933. - Zagreb, 1994.)
(1959. - 1994., 1959. asistent, 1964. docent, 1971. izvanredni profesor, 1975. redoviti profesor)

prof. dr. Igor Karaman (Split, 1927. - Rijeka, 1995.)
(1959. - 1987., 1959. docent, 1968. izvanredni profesor, 1973. redoviti profesor)

dr. Olga Salzer (Sveti Ivan Zelina, 1916. - Zagreb, 1993.)
(1963. - 1975., 1963. viši predavac)

prof. dr. Miroslav Brandt (Nijemci kod Vinkovaca, 1914. - Zagreb, 2002.)
(1952.-1984.; 1956. docent, 1961. izvanredni profesor, 1972. redoviti profesor)

akademik prof. dr. Mate Suic (Postira na Bracu, 1915. - Zagreb, 2002.)
(1968.-1984.; 1968. redoviti profesor)
IN MEMORIAM

prof. dr. Filip Potrebica (Požega, 1933. - Požega, 2003.)
IN MEMORIAM

prof. dr. Ljubiša Doklestic (Skopje, 1929. - Zagreb, 2005.)
(1958.-1993.; 1958. asistent, 1970. docent, 1980. izvanredni profesor, 1986. redoviti profesor)

***

Lidija Kanoti (Iman, Rusija, 1923. - Novi Marof, 1994.)
administrator Odsjeka

Mladen Tomorad