REZULTATI ISPITA
EUROPSKE  REGIJE  I  HRVATSKA  POVIJEST  SREDNJEGA  VIJEKA
 
 
05.09.2016.
 
MARIN  PETRAŠ  nedovoljan (1)
IVANA KRPANIĆ  dovoljan (2) 
TAMARA BAŠIĆ   nedovoljan (1)
MATKO BONAČIĆ - KREŠIĆ  odličan (5)
IVANA KUČINIĆ    nedovoljan (1)
VEDRANA  TATALOVIĆ nedovoljan (1)
MAGDALENA ŽIGROVIĆ dobar (3) 
KOSIĆ  KLARA   nedovoljan (1)
 
 
 
12.09.2016.
 
TAMARA BAŠIĆ vrlo dobar (4)
MARIJA DIZDAR vrlo dobar (4)
IVANA KUČINIĆ  odličan (5)
MATIJA ŠIMUNOV nedovoljan (1)
JELANA  BATUR   odličan (5)
TIHANA DUBRAVEC  vrlo dobar (4)