EUROPSKE REGIJE I HRVATSKA POVIJEST SREDNJEG VIJEKA

REZULTATI PISMENOG ISPITA ODRŽANOG dana 13.06.2016. godine


JEDNOPREDMETNI:

Antolić Marija	     dobar (3)
Blažinović Ivan  	   dobar (3)
Bočkar Sandro 	     nedovaoljan (1)
Brlek Lucija 	     odličan (5)
Vedran Budimir  	   dobar (3)
Antun Busjak     	   dovoljan (2)
Andrea Ćulibrk  	   dovoljan (2)
David Fogarić  	  	   nedovoljan (1)
Antonio Glavić    	   dovoljan (2)
Mislav Kučko        vrlodobar (4)
Lucija Majstorović 	   nedovoljan (1)
Petar Markuš        vrlodobar (4)
Vedrana Tatalović
Luka Veznar        vrlodobar (4)


DVOPREDMETNI:

Marko Babić      	 vrlodobar (4)
Edita Babok        nedovoljan (1)
Stanko Bebić     	 dovoljan (2)
Ivan Čurman     		 vrlodobar (4)
Lucija Dćepina   		 dovoljan (2)
Marko Fijan      	 dovoljan (2)
Ivana Krpanić       nedovoljan (1)
Stjepan Nekić       nedovoljan (1)
Alen Okreša      	 dobar (3)
Filip Sokolaj       nedovoljan (1)
Patrick Vukić     	 vrlodobar (4)
Sebastijan Zadravec  	 dobar (3)


PMF:

Sebić Dana         nedovoljan (1)
Trčak Martina   	   dobar (3)
Plastić Petar       dovoljan (2)
Čajkovac Josip  		   dobar (3)
Petričić Roko       nedovoljan (1)
Đaković Maja        nedovoljan (1)
Špehar Ema         nedovoljan (1)
Wendy Koprivnjk      nedovoljan (1)
Šubat Stefani       nedovoljan (1)