Hrvatska povijest nakon 1945

Drugi kolokvij ocjene + zaključne (bold) za kolege koje su položile oba kolokvija i zadovoljila uvjete:

 

Miočević 5-5

Štader 2/3  /3

Mikić 2/3

Taritaš 1

Dubravčić 4

Banović 2/3 / 3

Berislavić 4 / 3

Antun Matić 2/2

Miroslavić 4/5

Balikić 5/5

Petroci3-3

Begović 4/5

Mandić +3/4

Lodoli +3 /3

Vladić 4/5

Prpić 4/5  /5

Marković 4

Peternel ¾/4

Hapadžić 3/4

Grundler 2

Balaško 3/3

Furjanić 5/5

Kasabašić – 4/5

Vukoja- 3/3

Jelinić -3/4

Smiljanić -4/5

Ciper -1

Grkeš-5/5

Banda -4/5

Kolakušić -1/

Bakšić – 5/5

Humjan-5/5

Emberuš-1

Đurić -4/4

Zrno-5/5

Seleši- 4/5