REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ IZBORNOG KOLEGIJA RUMUNJSKE ZEMLJE U SREDNJEM I RANOM NOVOM VIJEKU, ODRŽANOG 31. 1. 2017. U 10 SATI, A-201

 

1. DOMINIK ABRAMOVIĆ          4/5

2. MARIJA ANTOLIĆ                    5

3. FRAN BENAC                            5

4. MATKO BONAČIĆ-KREŠIĆ    5

5. MARKO BORAS                        5

6. TIHOMIR BORIĆ                       5

7. LUCIJA BRLEK                          5

8. ANTUN BUSJAK                       5

9. ANDREA ĆULIBRK                  5

10. MARIJA DIZDAR                     4/5

11. ZVONIMIRA FEGIĆ                4

12. TOMISLAV KARLIĆ               4

13. IVANA KUČINIĆ                     5

14. MISLAV KUČKO                     4/5

15. NIKOLA OSTOJČIĆ                5

16. MARIJA ŠIMUNOV                 5

17. MELANI ŠKROBAR                5

18. DANIJELA ŠVALJEK              4

19. MARKO TOMAŠEVIĆ            5

20. MARIO TURKALJ                    5

21. TENA TUŠKAN                        3

22. LUKA VEZMAR                       5

23. FILIP VOLAREVIĆ                  5

24. KRISTINA ZAHIROVIĆ          4

25. FILIP ŽANPERA                       5