EUROPSKE REGIJE I HRVATSKA POVIJEST U SREDNJEM VIJEKU

REZULTATI PISMENOG ISPITA OD 27.06.2017.

 

JEDNOPREDMETNI:

DOMINIK ANDREIĆ  nedovoljan (1)

MATEA ARAMBAŠIĆ     dobar (3)

STJEPAN BAJIĆ    vrlodobar (4)

ANTONIO BENKO   dobar (3)

MARKO BORAS    dobar (3)

TIHOMIR BORIĆ   dobar (3)

SREĆKO ČUVALO   dovoljan (2)

MONIKA HRVOIĆ   vrlodobar (4)

KLARA KAMENAR   nedovoljan (1)

MISLAV KOVAČ  nedovoljan (1)

ANTE LEPUR   nedovoljan (1)

MAJA MIKŠA   nedovoljan (1)

JOSIP OMAZIĆ  nedovoljan (1)

FILIP ŠIMUNJAK   vrlodobar (4)

TIBOR VLADOVIĆ  dovoljan (2)

ANTONIO VUKELJA nedovoljan (1)

DAMJAN ŽANKO  nedovoljan (1)

 

 

 

DVOPREDMETNI:

EMA BAKAČ   dovoljan (2)

RUTA CRNOJA  nedovoljan (1)

MATIJA ČERVEK   vrlodobar (4)

KRISTINA ĐAPIĆ   vrlodobar (4)

PETAR HEGEDIĆ   dovoljan (2)

KRISTINA HLOPEC  nedovoljan (1)

LEO LEVANIĆ   vrlodobar (4)

JOSIP ŠTRKALJ  vrlodobar (4)

 

 

 

PMF

KARLO LEŠ        dovoljan (2)

IVAN PRANJIĆ  dovoljan (2)