EUROPSKE REGI HRVATSKA POVIJEST U SREDNJEM VIJEKU

REZULTATI PISMENOG ISPITA 20.06.2016.

 

 

JEDNOPREDMETNI:

 

Tamara Bašić                    nedovoljan (1)

Sandro Bočkor                  dovoljan (2)

Matko Bonačić-Krešić      nedovoljan (1)

Antun Busjak                      dobar (3)

Goran Čotić                         odličan (5)

Srećko Čuvalo                     nedovoljan (1)

Petar Havliček                   dovoljan (2)

Luka Koprić                         dovoljan (2)

Vedran Marušić                nedovoljan (1)

Ema Odorčić                       vrlodobar (4)

Tomislav Perčinlić                       odličan (5)

Luka Pretrkač                     vrlodobar (4)

Domagoj Plohl                   odličan (5)

Ivan Šulentić                      dobar (3)

Mario Turkalj                     dobar (3)

Magdalena Žigrović         nedovoljan (1)

 

 

DVOPREDMETNI:

 

Edita Babok                                    vrlodobar (4)

Jelena Batur                       nedovoljan (1)

Tihana Dubravec              nedovoljan (1)

Marin Emić                         odličan (5)

Karla Genda                       dobar (3)

Ana Huber                          dobar (3)

Luka Lovrić                         dovoljan (2)

Stjepan Nek ć                    vrlodobar (4)

Dunja Pelin                         odličan (5)

Filip Sokolaj                                   dobar (3)

Luka Svetličić                     dovoljan (2)

Lucija Sviben                      dovoljan (2)

Leona Valenta                   dobar (3)

Ana Varga                           dobar (3)

Saša Vuković                      odličan (5)

 

 

 

 

 

 

 

PMF:

 

Maja Đaković                     vrlodobar (4)

Luka Grmek                                    dobar (3)

Wendy Koprivnjak           odličan (5)

Marin Petraš                     nedovoljan (1)

Dana Sebić                          dobar (3)

Ema Špehar                        odličan (5)

StefaniŠubat                      vrlodobar (4)

 

 

IZVAN PRIJAVE:

 

Kosić Klara                       nedovoljan (1)

Lucija Majstorović          odličan (5)

Domagoj Adžaga            dovoljan (2)

Bubalo Ivan                      vrlodobar (4)