Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Hrvatska povijest u 19. stoljeću

održanog 20. 6. 2016.

 

Dvopredmetni studenti

 

NIKOLINA BARIŠIĆ  1

EMIRAT ASPI  3

MARTINA DOLUŠIĆ  4

VEDRANA DUMIĆ  2

DAVID FUDURIĆ  2

IVAN GALIĆ  3

ANDREJ HABAJEC  3

FILIP HODAK  4

KLARA KIRIĆ  3

VINKO KOVAĆ  3

MATEJ KRIŽANIĆ  4

FILIP MARIJAN KNEŽEVIĆ  2

FILIP LONČAR  2

MARKO NEFERANOVIĆ  3

TVRTKO PLEIĆ  4

BRANIMIR RADAKOVIĆ  3

 

 

 

Jednopredmetni studenti

MARKO ANIĆ HRVOJ  3

MARKO BALAŠKO  2

ANA CRNKOVIĆ  3

MATE DŽAJA 3

JAN HORVATIĆ  2

MATEJ IVUŠIĆ  2

MAGDA KARAVANIĆ  2

MARIO KATIĆ  3

IVAN LOTH  3

MATIJA MARKUŠIĆ  3

GABRIJELA MARTIĆ  1

VEDRAN MARUŠIĆ  1

ANTUN MATIĆ  2

TOMISLAV PICEK  3

MARKO TOMAŠEVIĆ  3

ĐAN LUKA TOPALOVIĆ  3

DORIJAN TUBONJIĆ  2

LUKA ZLATAREK  2