Ocjene iz testa na kolegiju Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka održanog 31. siječnja 2017.:

 

 

Prezime i ime

Bodova (50)

Ocjena

Antolić, Marija.

39

vrlo dobar (4)

Babok, Edita.

37

dobar (3)

Bašić, Tamara.

25

dovoljan (2)

Bočkor, Sandro.

41

vrlo dobar (4)

Čajkovac, Josip.

40

vrlo dobar (4)

Čurman, Ivan.

40

vrlo dobar (4)

Čuvalo, Srećko.

20

nedovoljan (1)

Ćulibrk, Andrea..

35

dobar (3)

Emić, Marin.

40

vrlo dobar (4)

Genda, Karla.

48

odličan (5)

Grmek, Luka.

37

dobar (3)

Jurić, Viktorija.

38

vrlo dobar (4)

Karlić, Tomislav.

49

odličan (5)

Koprić, Luka.

41

vrlo dobar (4)

Koprivnjak, Wendy.

37

dobar (3)

Markuš, Petar.

46

odličan (5)

Petrkač, Luka.

24

nedovoljan (1)

Sokolaj, Filip.

32

dobar (3)

Šubat, Stefani.

38

vrlo dobar (4)

Vezmar, Luka.

32

dobar (3)

Vukić, Patrick.

40

vrlo dobar (4)

Vuković, Saša.

49

odličan (5)