Ocjene iz testa na kolegiju Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka održanog 7. siječnja 2017.:

 

 

 

Prezime i ime

Bodova (47)

Ocjena

Babić, Marko.

35

vrlo dobar (4)

Batur, Jelena.

32

dobar (3)

Blažinović, Ivan.

35

vrlo dobar (4)

Bonačić Krešić, Matko.

20

nedovoljan (1)

Borić, Tihomir.

24

dovoljan (2)

Brlek, Lucija.

41

odličan (5)

Bubalo, Ivan.

27

dovoljan (2)

Budimir, Vedran.

32

dobar (3)

Busjak, Antun.

29

dobar (3)

Čuvalo, Srećko.

22

nedovoljan (1)

Dizdar, Marija.

30

dobar (3)

Dubravec, Tihana.

25

dovoljan (2)

Fijan, Marko.

31

dobar (3)

Huber, Ana.

29

dobar (3)

Krpanić, Ivana.

25

dovoljan (2)

Kučko, Mislav.

34

dobar (3)

Lovrić, Luka.

26

dovoljan (2)

Majstrović, Lucija.

26

dovoljan (2)

Nekić, Stjepan.

30

dobar (3)

Odorčić, Ema.

41

odličan (5)

Okreša, Alen.

36

vrlo dobar (4)

Pelin, Dunja.

35

vrlo dobar (4)

Perčinlić, Tomislav.

34

dobar (3)

Petraš, Marin.

15

nedovoljan (1)

Petrkač, Luka.

22

nedovoljan (1)

Raguž, Marko.

35

vrlo dobar (4)

Sviben, Lucija.

30

dobar (3)

Špehar, Ema.

29

dobar (3)

Šulentić, Ivan.

24

dovoljan (2)

Turkalj, Mario.

31

dobar (3)

Valenta, Leona.

27

dovoljan (2)

Zadravec, Sebastijan.

23

nedovoljan (1)

Žanpera, Filip.

41

odličan (5)

Žigrović, Magdalena.

30

dobar (3)