Ocjene iz testa na kolegiju Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka održanog 21. veljače 2017.:

 

 

 

Prezime i ime

Bodova (47)

Ocjena

Bonačić Krešić, Matko.

36

vrlo dobar (4)

Boras, Marko.

36

vrlo dobar (4)

Bubalo, Ivan.

33

dobar (3)

Čotić, Goran.

27

dovoljan (2)

Đaković, Maja.

26

dovoljan (2)

Glavić, Antonio.

35

vrlo dobar (4)

Havliček, Petar.

43

odličan (5)

Kosić, Klara.

19

nedovoljan (1)

Kučinić, Ivana.

36

vrlo dobar (4)

Petrkač, Luka.

33

dobar (3)

Plastić, Petar.

14

nedovoljan (1)

Sebić, Dana.

32

dobar (3)

Šulentić, Ivan.

36

vrlo dobar (4)

Tatalović, Vedrana.

27

dovoljan (2)

Zadravec, Sebastijan.

28

dovoljan (2)