Ocjene iz testa na kolegiju Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka održanog 21. rujna 2016.:

 

 

 

Prezime i ime

Bodova (46)

Ocjena

Anić Hrvoj, Marko.

41

odličan (5)

Kesić, Karlo.

32

dobar (3)

Marušić, Vedran.

19

nedovoljan (1)

Nikačević, Kruno.

36

vrlo dobar (4)

Soljačić, Petra.

44

odličan (5)

Varga, Ana.

19

nedovoljan (1)

Volarević, Filip.

39

vrlo dobar (4)