Ocjene iz seminara na kolegiju Europske regije i hrvatska povijest u ranom novom vijeku u akademskoj godini 2019./2020.


Prezime i me

Ocjena

Antolković, Matija.

odličan (5)

Čemer, Dorian.

dobar (3)

Ćaćić, Marta.

odličan (5)

Kadoić, Marko

vrlo dobar (4)

Kondić, Milorad.

odličan (5)

Kovačec, Paula

odličan (5)

Lasinović, Luka.

odličan (5)

Paradžik, Nikola.

odličan (5)

Požarić, Lada.

odličan (5)

Pukanić, Josip.

odličan (5)

Rendić, Vanessa.

odličan (5)

Ružička, Matej.

dobar (3)

Skender, Patrik.

vrlo dobar (4)

Terze, Ivana.

dobar (3)

Tičarić, Dora.

vrlo dobar (4)

Tomapek, Petra.

dobar (3)

Trepšić, Zvonimir.

dobar (3)

Vranić, Matko.

odličan (5)

Vukadinović, Dimitrije.

odličan (5)