Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Hrvatska povijest u 19. Stoljeću održanog 5. 9. 2016.

 

Dvopredmetni studenti

KUKULJ DOMAGOJ  4

MARKO MATIĆ  3

ŠANJUG IVAN  3

NIKAČEVIĆ KRUNO  3

ABRAMOVIĆ DOMINIK  2

KNEŽEVIĆ FILIP MARIJAN  2

DIDOVIĆ ANTE  2

JURIĆ LUKA  1

BARIŠIĆ NIKOLINA  1

DUMIĆ VEDRANA  1

 

Jednopredmetni studenti

PAVELIĆ FILIP  2

BANOVIĆ ANDRIJA  1

FILIP GUDAN 1

ANTONIO ARAČ  1