Rezultati testa iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka od 3. veljače 2020.:Prezime i ime

Bodova (46)

Ocjena

Barišić, Neven.

31

dobar (3)

Botteri, Luka.

29

dobar (3)

Cmrečnjak, Maja.

20

nedovoljan (1)

Čemer, Dorian.

28

dobar (3)

Čepin, Ivan.

9

nedovoljan (1)

Filčić, Adrian.

25

dovoljan (2)

Fištrić, Nikolina.

18

nedovoljan (1)

Gmajnić, Tina.

10

nedovoljan (1)

Gudlin, Sara.

13

nedovoljan (1)

Igrić, Fran.

24

dovoljan (2)

Jakunić, Ivona.

16

nedovoljan (1)

Jukić Šućur, Tin.

28

dobar (3)

Juras, Greta.

20

nedovoljan (1)

Kadoić, Marko.

23

dovoljan (2)

Kondić, Milorad.

34

vrlo dobar (4)

Konjević, Senka.

26

dovoljan (2)

Kovačec, Paula.

23

dovoljan (2)

Lacković, Pavao.

31

dobar (3)

Pupić, Lucija.

31

dobar (3)

Rajzner, Borna.

25

dovoljan (2)

Skender, Patrik.

18

nedovoljan (1)

Terze, Ivan.

14

nedovoljan (1)

Tomašek, Petra.

28

dobar (3)

Uhernik, Leo.

17

nedovoljan (1)

Vukadinović, Dimitrije.

31

dobar (3)

Zebec, Tina.

15

nedovoljan (1)