METODE I TEHNIKE ISTRAŽIVANJA POVIJESTI U 20. STOLJEĆU

 

Nastavnici: dr. sc. Ivica Šute, docent

ECTS bodovi: 3

Šifra:

Kratica:

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar, ljetni

Status: obvezatni predmet na diplomskom studiju povijesti 19. i 20. stoljeća

Oblik nastave: 15×2 = 30 sati seminara

Cilj kolegija: Cilj predmeta je stjecanje osnovnih informacija i znanja o suvremenim metodama i tehnikama u istraživanju povijesti 20. stoljeća te osposobljavanje studenata za kritički pristup u korištenju izvora.

Sadržaj: Naglasak je na različitim metodama istraživanja, kao što su: komparativna povijest, usmena povijest, kultura sjećanja i pamćenja itd. Na taj će način istraživanoj problematici studenti moći pristupiti s nužnim teorijskim i metodološkim temeljima.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Obvezatan predmet na diplomskom studiju povijesti 19. i 20. stoljeća koji je uvršten u dijakronijsku vertikalu programa studija

Način polaganja ispita: pismeni i usmeni

Način praćenja kvalitete uspješnosti izvedbe nastave: aktivnost studenata na nastavi, evaluacija nastave od strane studenata, seminarski rad i prezentacija

Metode: individualni rad sa studentima na seminaru, interpretacije istraživane građe, kritika izvora i literature, terenska nastava

Raspored nastave:

1.      Tjedan: Uvodno predavanje, pregled najvažnijih izvora i dostupne literature. Dogovor o seminarskim obavezama, podjela tema za pismene radove.

2.      Tjedan: Studentske prezentacije

3.      Tjedan: Studentske prezentacije

4.      Tjedan: Studentske prezentacije

5.      Tjedan: Studentske prezentacije

6.      Tjedan: Studentske prezentacije

7.      Tjedan: Diskusija o održanim prezentacijama i predanim pismenim radovima

8.      Tjedan: Odlazak na HRT i obilazak tamošnjeg arhiva i redakcije emisije „TV kalendar“

9.      Tjedan: Studentske prezentacije

10.  Tjedan: Studentske prezentacije

11.  Tjedan: Studentske prezentacije

12.  Tjedan: Studentske prezentacije

13.  Tjedan: Studentske prezentacije

14.  Tjedan:  Studentske prezentacije

15.  Tjedan: Zaključna razmatranja

.

 

 

Osnovna literatura:

 

1.

Kultura sjećanja : povijesni lomovi i stvaranje prošlosti / uredili Tihomir Cipek i Olivera Milosavljević, Zagreb, Disput, 2007.

 

2.

Kultura pamćenja i historija / priredile [i] prevele Maja Brkljačić, Sandra Prlenda, Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2006.

 

3.

Uvod u komparativnu historiju (ur. Drago Roksandić), Golden marketing – Tehnička knjiga Zagreb 2004.

 

4.

Paul Thompson, The Voice of the Past. Oral History (third edition), Oxford University Press, 2000.

 

 

Dopunska literatura:

 

1. Paul Thompson, The Voice of the Past. Oral History (third edition), Oxford University Press, 2000.

2.

Paul Connerton, Kako se društva sjećaju, Zagreb 2004.