Obavijest studentima
Obaviještavaju se studenti studija Povijesti i geografije, smjer: nastavnički da se termin ispita iz predmeta Geografija Europe pomaknuo s planiranih (31.1. i 14.2.) na nove datume: 16.02.2022. (srijeda) u 13:00; 25.02.2022. (petak) u 10:00
Objavljeno: 25. siječnja 2022.

Obavijest studentima
Prof. dr. Iskra Iveljić održavat će sve ispite online, preko big blue button-a, u najavljenim terminima.
Objavljeno: 20. siječnja 2022.

Obavijest studentima
Studenti će se na sve rokove objavljene na web stranici Odsjeka za povijest na poveznici: prečaci-ispitni rokovi, moći prijavljivati od petka 21. siječnja u ponoć
Objavljeno: 19. siječnja 2022.

Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2022
Obavještavamo Vas da je objavljen Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2022.

Prijave na natječaj predaju se do zaključno 3. veljače 2022. godine.

Tekst natječaja i obrazac su dostupni pomoć poveznica. Pravilnik o sufinanciranju projekata studenata, studentskih klubova i studentskih udruga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupan je na stranici Fakulteta.

Objavljeno: 18. siječnja 2022.

Kolokvij “Markiranje prostora – spomenici i spomen-obilježja” i okrugli stol “Kakve spomenike i rasprave o njima (ne) trebamo?”
Udruga Kliofest organizira u petak, 3. prosinca 2021. u online obliku 3. znanstveni kolokvij Povijest u javnom prostoru, čija je ovogodišnja tema Markiranje prostora – spomenici i spomen-obilježja. U okviru kolokvija održat će u 17 sati okrugli stol Kakve spomenike i rasprave o njima (ne) trebamo?, u kojem sudjeluju Antonio Grgić, Vjeran Pavlaković, Sanja Horvatinčić i Marko Špikić. Okrugli stol započinje uvodnim izlaganjem Antonija Grgića “Spomenici Ivana Meštrovića kao medijator društvene pomirbe u SAD-u i Republici Hrvatskoj”.

PUJP 2021 (programska knjizica)

Kolokvij i okrugli stol odvijat će se na platformi Zoom:
https://zoom.us/j/97894676274?pwd=MkR6N09rQ2krWEk3amtHaEJLMkFzUT09
Meeting ID: 978 9467 6274
Passcode: 136227
Objavljeno: 1. prosinca 2021.

Obavijest - izvanredni rokovi
Prema Odluci Filozofskog fakulteta izvanredni ispitni rokovi će se održati u razdoblju od 29. studenoga do 3. prosinca 2021.

Zainteresirani studenti se trebaju javiti nositeljima/predavačima kolegija najkasnije do ponedjeljka 22. studenog 2021. kako bi im se otvorio rok u ISVU. Studenti integriranog studija geografije i povijesti, matični na PMF-u, trebaju naglasiti nositeljima/predavačima da su matični na PMF-u i staviti u cc maila Tajnišvo povijesti (dbasic@ffzg.hr).
Objavljeno: 19. studeni 2021.

Informacija o programu dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe
Filozofski fakultet organizira program Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe (dalje: DPPDMI) koji je namijenjen onima koji su završili istraživačke smjerove i žele steći i nastavničke kompetencije. Primarno se to odnosi na diplomirane studente tehničkih fakulteta koji se zapošljavaju u strukovnim (i drugim) školama i koji nisu bili u prilici steći potrebnu nastavničku izobrazbu.

Posljednjih nekoliko godina u taj se program upisuju i studenti koji trenutačno pohađaju istraživački smjer diplomskog studija povijesti, dakle studenti koji još nisu stekli diplomu magistarskog studija. To znači da se de facto upisuju kao prvostupnici. To nije u potpunosti sukladno namjerama zakonodavca koji Zakonom o odgoju i obrazovanju propisuje petogodišnje obrazovanje nastavnika i učitelja koje završava diplomom magistra edukacije (povijesti). No, Zakon ujedno i omogućuje da se na natječaje za radna mjesta jave i prvostupnici koji imaju stečene nastavničke kompetencije, što je u prvom redu bilo namijenjeno za zapošljavanje nastavnika na predmetima koji su deficitarni nastavničkim kadrom Kao što znate, povijest to nije, stoga će Katedra za metodiku nastave povijesti, koja izvodi metodički dio programa DPPDMI, odlučivati o svakom pojedinačnom slučaju.

Ako odlučite upisati taj program paralelno s istraživačkim smjerom diplomskog studija, važno je da vodite računa o sljedećem:
* Program DPPDMI stoji 7200 kuna.
* Program DPPDMI završava potvrdom o stečenoj izobrazbi, a ne diplomom magistra edukacije povijesti. Ta potvrda nije jednakopravna diplomi magistra edukacije povijesti. To znači da će pri zapošljavanju prednost imati kandidati s diplomom magistra edukacije povijesti, tek potom magistri povijesti s potvrdom o završenom programu DPPDMI, a na kraju prvostupnici s istom takvom potvrdom. Potonji se mogu zaposliti samo u osnovnoj školi, i to pod uvjetom da se ne javi nijedan kandidat koji ima diplomu magistra edukacije povijesti ili magistra povijesti s potvrdom o završenom programu DPPDMI.
* Program ukupno ima 60 ECTS bodova, od čega je 30 ECTS namijenjeno za metodički dio. Taj dio programa traje najmanje dva semestra. Od studenata koji kao polaznici istraživačkog smjera odluče upisati program DPPDMI očekuje se da steknu iste nastavničke kompetencije kao studenti redovnog studija. To posljedično znači da se od njih očekuje uključivanje u redovnu nastavu i odrađivanje svih obaveza koje imaju studenti redovnog nastavničkog studija. Studenti trebaju računati na najmanje dva intenzivna semestra, koji su se dosad zbog prakse znali rastegnuli na dva i pol semestra ili čak tri semestra. Onaj dio koji se ne može ostvariti kroz redovnu nastavu, studenti ostvaruju u konzultativnoj nastavi i dodatnim radovima. Teorijski dio možete odraditi u jednoj godini budući da Vam omogućujemo da u ljetnom semestru paralelno odradite kolegije koji se u redovnom studiju, zbog opterećenja studenata, slušaju u II. i IV. semestru. No, praksa se zna otegnuti na više od ta dva semestra jer se obavlja u približno jednakom broju sati kao i praksa koju obavljaju studenti redovnog studija. Intenzitet obavljanja prakse ovisi o tome koliko ste vi u mogućnosti odvojiti svojeg vremena da to obavite tijekom te jedne godine, a osobito u ljetnom semestru. Važno je napomenuti i da su uvjet za upisivanje prakse položeni kolegiji iz zimskog semestra.
* Bez obzira na to što CzON upisuje studente u program DPPDMI dvaput godišnje, uoči zimskog i ljetnog semestra, na povijesti primamo samo studente upisane u jesenskom semestru. Razlog tome je uključivanje u redovnu nastavu, a kolegiji s kojima trebate započeti ne izvode se u ljetnom semestru.
* Savjetujem da se prije upisivanja DPPDMI programa konzultirate s nama na Katedri, kako biste imali jasnu predodžbu o tome što vas očekuje i kako biste mogli procijeniti hoćete li to moći napraviti. Na stranici CzON-a ovaj metodički blok nije jasno opisan, a upravo su tu zahtjevi najveći jer on obuhvaća i teorijski dio nastave i praksu. Također, kad i ako upišete program DPPDMI, trebate se odmah javiti nama, a ne čekati ljetni semestar, kao što se dosad znalo događati zbog kruženja pogrešne informacije da je metodika samo u ljetnom semestru.
* Podsjećam i da mi nudimo jednopredmetni smjer nastavničkog diplomskog studija u kojemu je punih 45 bodova namijenjeno za predmete po vašem odabiru, a koje sve možete ostvariti na nekom od modula po vašem interesu. Ako na istraživačkom modulu odaberete i diplomski rad koji nosi 15 ECTS bodova, ukupno 60 od 120 ECTS bodova ostvarujete na predmetima istraživačkog smjera.

dr. sc. Snježana Koren
Objavljeno: 16. studenog 2021.

Poziv za prijavu na studentski znanstveni skup na temu Civilizacijski i kulturni susreti
Dugogodišnja želja uredništva studentskog znanstvenog časopisa Pro tempore je održavanje znanstvenog skupa na kojemu bi imali priliku izlagati studenti, ali i svi drugi zainteresirani. Unatoč okolnostima pandemije, koja je pogodila cijeli svijet, uredništvo je – uz potporu Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – odlučilo održati znanstveni skup na temu Civilizacijski i kulturni susreti između 11. i 15. travnja 2022. godine (točan dan zbog nepredvidljivih okolnosti znat će se početkom mjeseca) u prostorima Fakulteta.

Znanstveni skupovi, kolokviji, okrugli stolovi i sl., dio su struke jednog povjesničara. Stoga ovim skupom uredništvo želi pružiti mogućnost učenja i sazrijevanja i na tom polju, prije svega studentima povijesti i srodnih društveno-humanističkih znanosti.

Odabir ovogodišnje teme broja Civilizacijski i kulturni susreti zacrtava tematiku koju bismo predložili potencijalnim izlagačima. Fenomen civilizacijskih i kulturnih susreta karakterizira sva povijesna razdoblja, a u najvećoj mjeri obilježava prostor jugoistočne Europe, pa tako i hrvatski povijesni prostor, koji se mogu promatrati kao mjesto susreta civilizacija i kultura u dugome povijesnom trajanju.

Iz perspektive suvremene historije isprepletanja moglo bi se konstatirati da kultura, koja obuhvaća simboličke, i civilizacija, koja pokriva materijalne i tehnološke aspekte života neke zajednice, nastaju u dinamičnim povijesnim procesima susretanja, prožimanja, preklapanja, ali i otpora, isključivanja i odbacivanja. Izlagači koji se žele prijaviti na skup trebaju upravo navedene fenomene staviti u tematskih fokus svojih izlaganja.

U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, stupanj obrazovanja i poslati sažetak, odnosno kratko pojašnjenje teme o kojoj se namjerava izlagati (ne više od petsto riječi). Moguće je izlagati na hrvatskom jeziku i njemu srodnim jezicima (srpskom, bosanskom, crnogorskom) te na engleskom jeziku. Izlaganje može trajati najviše 20 minuta.

Prijave je moguće podnijeti do 31. ožujka 2022. godine na mail adresu časopisa casopis.protempore@gmail.com.

Dio će izlaganja sa skupa – ovisno o odluci uredništva – biti objavljen u 17. broju časopisa.
Objavljeno: 9. studenog 2021.

Obavijest studentima
Predavanje iz predmeta "Hrvatska i Europa u 19. st.: komparatističke teme" neće se održati 21. listopada 2021.
Obavijest o nadoknadi studenti će dobiti na idućem predavanju.
Objavljeno: 20. listopada 2021.

Natječaj za objavu radova 17. broja časopisa "PRO TEMPORE" za akademsku godinu 2021/2022.
Uredništvo časopisa studenata povijesti „Pro tempore“ raspisuje natječaj za objavu radova u 17. broju časopisa za akademsku godinu 2021/2022. Ove godine, uredništvo je odlučilo da će tema broja biti Civilizacijski i kulturni susreti. Natječaj je otvoren za radove iz područja povijesti i srodnih društveno-humanističkih znanosti.

Cilj časopisa studenata povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Pro tempore“, koji izlazi od 2004. godine, jest omogućiti studentima preddiplomskoga, diplomskog i doktorskog studija povijesti i srodnih društveno-humanističkih znanosti iz Hrvatske i inozemstva objavu vlastitih radova, kao i stjecanje iskustva u radu redakcije časopisa i procesu odabira i kritičke evaluacije radova za objavu. Uz to, objavljivanjem novih radova nastoje se proširiti saznanja o određenim temama iz prošlosti te pridonijeti upoznavanju i autora i čitatelja s novim historiografskim trendovima.

Odabir teme Civilizacijski i kulturni susreti otvara široke mogućnosti autorima da se dotaknu tema koje obuhvaćaju sva povijesna razdoblja i različite poddiscipline, a posebno se potiče slanje radova koji imaju interdisciplinarni pristup ili pristupaju fenomenima prošlosti i iz drugih historiografskih perspektiva, poput ekonomske, imagološke, intelektualne, antropološke itd.
Uredništvo časopisa „Pro tempore“ zaprimat će sve vrste znanstvenih radova te prikaze knjiga, prijevode radova stranih povjesničara, intervjue i izvještaje s relevantnih znanstvenih skupova. Pristigli radovi bit će podvrgnuti procesu selekcije i kritičke obrade u uredništvu časopisa te potom proslijeđeni profesorima na recenziju, nakon čega će autori dobiti obavijest je li njihov rad prihvaćen.

Poslani radovi mogu imati najviše dva autora, a zaprimaju se samo prethodno neobjavljeni radovi, slanjem kojih autori potvrđuju da se radi o njihovom vlastitom radu za koji prihvaćaju znanstvenu i etičku odgovornost. Svi radovi šalju se u formatu Microsoft Word dokumenta (.doc ili .docx) elektroničkom poštom na adresu uredništva: casopis.protempore@gmail.com najkasnije do 1. travnja 2022. godine.

Radovi se zaprimaju na hrvatskom (ili srodnim jezicima) i engleskom jeziku, pisani na latinici. Pisani radovi mogu biti opsega od otprilike 15 do 35 kartica teksta. Tekst treba biti obostrano poravnat, fonta Times New Roman, veličine 12 i proreda 1,5. Ime i prezime autora, godina, smjer studija i sveučilište koje pohađaju navode se na prvoj stranici rada u gornjem lijevom kutu. Također, svaki rad treba sadržavati i sažetak (otprilike 100 riječi) i ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku te biti opremljen znanstvenim aparatom. Znanstvene bilješke pišu se na dnu stranice prema pravilima Chicago humanističkog stila, numeričkim slijedom i odijeljene razdjelnikom od glavnog teksta. Odabrani font treba biti Times New Roman veličine 10, jednostrukog proreda te obostrano poravnat. Na kraju rada obavezna je bibliografija, također prema pravilima Chicago stila.

Detaljne upute o načinima citiranja možete pronaći na: https://protempore.ffzg.unizg.hr/upute-autorima/

Radujemo se Vašoj suradnji!
Objavljeno: 15. listopada 2021.

Obavijest studentima
Mole se svi polaznici seminara Hrvatskog društva i kulture u 19. stoljeću da ovaj petak dođu u termin u 9.30 u A-201.
Objavljeno: 13. listopada 2021.

Obavijest diplomskim studentima moderne i suvremene povijesti
Nastava iz predmeta Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. stoljeća počinje za sve studente u srijedu, 13. 10. 2021. u 12.30 h. Dolazak obavezan jer će tada biti izvršena podjela na seminarske grupe.
Objavljeno: 11. listopada 2021.

Obavijest diplomskim studentima moderne i suvremene povijesti
Mole se svi studenti Diplomske radionice I. – moderne i suvremene povijesti da obavezno dođu u utorak, 12. listopada 2021. u 12.30 u A-202 na prvi termin nastave koji će biti zajednički za obje seminarske grupe. Nakon toga će se nastava odvijati u dvije grupe (utorkom kod prof. Ive Goldsteina, petkom kod prof. Ide Ograjšek Gorenjak i Branimira Jankovića), prema ravnomjernoj podjeli u skladu sa studentskim interesima u vezi diplomskog rada. Oni koji eventualno nisu u mogućnosti doći trebaju se svakako javiti e-mailom prof. Jankoviću.
Objavljeno: 10. listopada 2021.

Obavijest studentima
Predavanja iz kolegija Europska i svjetska povijest 1918.-1945. za jednopredmetne studente kod dr. sc. Nikole Anušića održavat će se utorkom od 14:00 do 15:30 u D4 (a ne u D6 kako je naznačeno u fakultetskom rasporedu).
Objavljeno: 7. listopada 2021.

Obavijest studentima
Prof.dr.sc. Borislav Grgin započet će nastavu od ponedjeljka 11.10.2021., prema rasporedu. Mole se studenti da se, za svaku eventualnost, upišu i na e-kolegije, unatoč tomu što će se sva nastava za sada izvoditi uživo. Za izborni preddiplomski kolegij iz fakultetske ponude "Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku" šifra za upis na Omegi je rumsred21. Za diplomski kolegij na modulu srednji vijek "Srednjovjekovno plemstvo" šifra je sredplem21.
Objavljeno: 7. listopada 2021.

Obavijest studentima
Nastava iz izbornog kolegija Nil u Tiberu. Egipatski bogovi u rimskom svijetu počinje u srijedu, 20. listopada 2021. (9.30-11.00h, A 202)
Inga Vilogorac Brčić
Objavljeno: 6. listopada 2021.

Obavijest studentima
Nastava za polaznike prve i druge godine diplomskoga studija stare povijesti počinje u srijedu, 13. listopada 2021, u 11 sati (predavaonica A 202).
Boris Olujić
Objavljeno: 6. listopada 2021.

Obavijest studentima
Nastava iz kolegija Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe počinje u četvrtak 14. listopada 2021. godine, prema rasporedu (A-201, 12.30 – 14 sati).
Objavljeno: 6. listopada 2021.

Obavijest studentima prve godine diplomskog studija (nastavnički smjer) i integriranog studija povijesti i geografije
Nastava na kolegiju Didaktika povijesti I. (prva godina nastavničkog smjera diplomskog studija povijesti – jednopredmetnog i dvopredmetnog, četvrta godina, integriranog studija povijesti i geografije/geografije i povijesti) počinje u ponedjeljak, 11. listopada 2021. godine.
U ponedjeljak, 11. listopada, u terminu seminara, imat ćemo zajednički sastanak koji će se započeti u 9 sati u sobi A-202. Na sastanku su predviđene uvodne informacije o predmetu, odvijanju nastave i prakse te će se dogovoriti podjela u seminarske grupe. U utorak 12. listopada održat će se prvo predavanje, prema rasporedu (dv. 5, 8 – 9.30).
doc.dr.sc. Snježana Koren
Objavljeno: 6. listopada 2021.

Obavijest studentima
Mole se studenti druge godine preddiplomskog studija koji namjeravaju pohađati seminarsku nastavu na kolegiju Europska i svjetska povijest u ranom novom vijeku, da se putem e-maila jave izv. prof. dr. sc. Vjeranu Kursaru (seminarska tema: Vjerska povijest u ranom novom vijeku, četvrtak 08:00 – 09:30, A-001) i doc. dr. sc. Marku Šariću (seminarska tema: Povijest nasilja u ranom novom vijeku, ponedjeljak 08:00 – 09:30, A-001). Grupe mogu imati maksimalno do 17 polaznika.
Objavljeno: 6. listopada 2021.

Obavijest studentima
Pozivaju se svi studenti i studentice prve godine preddiplomskog studija povijesti da obavezno i što prije upišu e-kolegij Historiografski praktikum (šifra: praktikum). Na e kolegiju je već otvorena aktivnost ODABIR GRUPE putem koje studenti biraju termin u kojem će slušati ovaj predmet.
Objavljeno: 6. listopada 2021.

Obavijest studentima
Obavještavaju se studenti treće godine preddiplomskog studija da će se na predmetu Europska i svjetska povijest 1918.-1945. podjela u seminarske grupe (posebno za jednopredmetne, posebno za dvopredmetne) odvijati od 4. do 9. listopada preko e-kolegija. Stoga se pozivaju

JEDNOPREDMETNI studenti da se prijave na e-kolegij Europska i svjetska povijest 1918. - 1945. (jednopredmetni s.), šifra : eispjed20

DVOPREDMETNI studenti da se prijave na e- kolegij: Europska i svjetska povijest 1918. - 1945. (dvopredmetni s.) šifra: eispdvo20
Objavljeno: 4. listopada 2021.

Rezultati ispita
Rezulati pismenog ispita Europske regije hrvatske povijesti u srednjem vijeku održanog 24. rujna 2021. dostupni su na sljedećem linku.
Objavljeno: 27. rujna 2021.

Obavijest studentima
Šesti kongres hrvatskih povjesničara na temu „Kultura" održat će se u Rijeci između 29. rujna i 2. listopada 2021. Kongres će raditi u više od 30 sekcija na Filozofskom fakultetu, a nekoliko će se promocija i događanja odvijati u drugim prostorima u gradu. Na kongresu sudjeluju i nastavnici, doktorandi i studenti Odsjeka za povijest.
Opširnije na http://historiografija.hr/?p=27500
Objavljeno: 27. rujna 2021.

Hrvatska povijest ranog novog vijeka - važno!
Molim sve studente druge godine da se što prije upišu u predmet Hrvatska povijest ranog novog vijeka na Omegi. Lozinka je: hrvrnv
Na Omegi će od 27. rujna biti objavljene informacije o upisima na seminarske grupe i rad u sklopu tog predmeta.
Prof. dr. sc. Nataša Štefanec
Objavljeno: 27. rujna 2021.

Obavijest brucošima
Sastanak Odsjeka za povijest sa studentima prve godine preddiplomskog studija povijesti (jednopredmetni, dvopredmetni i integrirani studij POV-GEO/GEO-POV) održat će se u utorak, 5. listopada 2021. godine u 14.00 sati u Dvorani 7.
Dolazak je obavezan.
Objavljeno: 26. rujna 2021.

Obavijest studentima
Kvalifikacijski razgovor za upis na diplomske studije povijesti održat će se u utorak, 28. rujna 2021. godine u 10.00 sati u Dvorani 6.
Svi pristupnici su obavezni doći.
Objavljeno: 26. rujna 2021.

Obavijest brucošima
Uvodno predavanje za studente prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Geografija; smjer: istraživački te sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Geografija i povijest; smjer: nastavnički (i Povijest i geografija; smjer: nastavnički) će se održati 1. listopada 2021. godine s početkom u 14:00 sati.

Pred ulaz je potrebno doći u 13:30 sati.

Predavanje će se održati u velikoj Predavaonici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 19 - prizemlje (Ulaz sa Zelenog vala).
Objavljeno: 26. rujna 2021.

Obavijest studentima
Snježana Koren neće održati konzultacije 27. rujna 2021. Studenti mogu poslati upite na email adresu i po potrebi dogovoriti drugi termin konzultacija
Objavljeno: 26. rujna 2021.

Rezultati pismenog ispita
Rezultati pismenog ispita Europske regije održanog 17.9.2021. dostupni su na sljedećem linku.
Objavljeno: 22. rujna 2021.

Obavijest studentima
Svi studenti koji misle diplomirati u rujnu ove godine, ako se do sada nisu javili u Tajništvo Odsjeka za povijest, neka se jave na mail dbasic@ffzg.hr
Objavljeno: 16. rujna 2021.

Rezultati ispita
Rezultati pismenog ispita
Europske regije
održanog 10.9.2021.

1738 nedovoljan(1)
1699 nedovoljan(1)
1710 dovoljan(2)
7575 dovoljan(2)
8889 nedovoljan(1)
1945 nedovoljan(1)
8091 odličan(5)
1256 vrlo dobar(4)
3306 nedovoljan(1)
1606 nedovoljan(1)
1411 dobar(3)
2731 nedovoljan(1)
5231 vrlo dobar(4)
1312 nedovoljan(1)

Ivica Prlender
Objavljeno: 13. rujna 2021.

Obavijet studentima
Zbog službene spriječenosti dr. sc. Ivica Prlender će umjesto redovitih konzultacija u petak 3.9.2021. održati u ponedjeljak 6.9.2021.u 13h.
Objavljeno: 2. rujna 2021.

Natječaj za urednike-pripravnike 17. broja časopisa "Pro tempore" za akademsku godinu 2021./2022.
Uredništvo 17. broja časopisa studenata povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Pro tempore“ raspisuje natječaj za urednike-pripravnike.
Ukoliko ste voljni posvetiti dio svog slobodnog vremena čitanju radova svojih kolega studenata i njihovom kritičkom komentiranju, istovremeno učeći nešto novo i stječući mogućnost da i sami postanete punopravni urednici časopisa, svakako se javite putem elektroničke pošte na adresu uredništva: casopis.protempore@gmail.com
Rok za prijavu je 30. rujna 2021. godine. Uz prijavu je potrebno priložiti i kratko motivacijsko pismo u obliku Word dokumenta u kojem ćete se predstaviti i razložiti zbog čega smatrate da ste dobar odabir za rad u Uredništvu (npr. akademski uspjeh, poznavanje stranih jezika, iskustvo suradnje s drugim studentima na različitim projektima ili čitanja tuđih seminarskih radova prije slanja profesorima itd.).
Tražimo 10 urednika-pripravnika pa se nemojte ustručavati poslati mail. Godine studija nisu važne, najbitniji kriteriji za suradnju su aktivnost i želja za radom.
Nadamo se što većem odazivu!
Objavljeno: 1. rujna 2021.

Urbana povijest - termini za prijavu ispita
Poštovane kolegice i kolege,
molim prijavite ispit iz URBANE POVIJESTI
za termine:
12.7.2021.
1.9.2021.
17.9.2021.

Ivica Prlender
Objavljeno: 8. srpnja 2021.

Rezultati testa
Rezulati testa iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka održanog 28. lipnja 2021. dostupni su na sljedećem linku.
Objavljeno: 1. srpnja 2021.

Obavijest studentima
U petak, 25.6.2021. prof. Ivica Prlender nije u mogućnosti održati konzultacije zbog službenog putovanja.
Zamjenski termin je u ponedjeljak, 28.6. od 16h.
Objavljeno: 24. lipnja 2021.

Rezultati testa
Rezulati testa iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka održanog 21. lipnja 2021. dostupni su na sljedećem linku.
Objavljeno: 22. lipnja 2021.

Obavijest studentima
Drugi ispitni rok iz kolegija Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji održati će se 21. lipnja 2021. u 16:00 sati (a ne u 12:00) u uredu na drugom katu Knjižnice.
Objavljeno: 16. lipnja 2021.

Rezultati ispita
Rezultati pismenog ispita iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka održanog 14. lipnja 2021 su:

84215 dovoljan (2)
TDK2002 dovoljan (2)
PULA nedovoljan (1)
2112 nedovoljan (2)
reg1708 usmeni ispit
jabuka25 dobar (3)
22112001 vrlodobar (4)
TORONTO dobar (3)
Objavljeno: 16. lipnja 2021.

Obavijest studentima
Ispitni rokovi iz predmeta Europske regije i hrvatska povijest u srednjem vijeku održati će se u ponedeljak 21. lipnja u 10 sati u dv. 6. i 28. lipnja u 16:00 u dv. 6.
Objavljeno: 15. lipnja 2021.

Obavijest studentima
Prvi ispitni rok iz predmeta Europske regije i hrv. povijest u srednjem vijeku održati će se u pon. 14. lipnja u 14 sati u dv. 3.
Objavljeno: 11. lipnja 2021.

Obavijest studentima
Na sve ispitne rokove objavljene na web stranici Odsjeka za povijest studenti će se moći prijavljivati od petka, 11. lipnja u ponoć (kada formalno završava nastava). Ako na web stranici nedostaju neki ispitni termini, potrebno se obratiti nositelju ili izvođaču kolegija. Za odjave s ispita vremena su različita, što studenti mogu vidjeti preko studomata.
Objavljeno: 6. lipnja 2021

Obavijest studentima
Nastava iz kolegija „Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji“ kod dr. sc. Silvije Pisk održati će se u petak 28. svibnja u 14:00 u A-201.

Idući termin 4. lipnja se otkazuje (nadoknada će se naknadno dogovoriti), a nastava 11. lipnja će se održati će se u uobičajenom terminu u 15:30.
Objavljeno: 26. svibnja 2021.

Obavijest studentima
EUROPSKE REGIJE I HRVATSKA POVIJEST U SREDNJEM VIJEKU
dr.sc. IVICA PRLENDER, doc.

U petak, 21.5.2021. nije u mogućnosti - zbog termina cijepljenja - održati redovitu nastavu, ni seminara ne predavanja (11h-14h)
Međutim, NADOKNADA TE NASTAVE ĆE BITI: u subotu, 22.5.2021. od 9,30h do 11h: SEMINARA, te od 11,15 do 12,45h: PREDAVANJA

IVICA PRLENDER
Objavljeno: 20. svibnja 2021.

Obavijest studentima
Predavanje iz "Europske i svjetske povijesti 19. stoljeća" u srijedu, 19. svibnja, održat će se preko BBB platforme na Omegi s početkom u 9.30 sati. Molim sve studente četvrtoga semestra da se uključe na BBB u 9.30 sati.
prof. dr. Damir Agičić
Objavljeno: 17. svibnja 2021.

Obavijest studentima
Nastava iz kolegija „Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji“ kod dr. sc. Silvije Pisk održati će se sutra 14. svibnja u 14:00 u A-201. Idući termin 21. svibnja održati će se u uobičajenom terminu u 15:30.
Objavljeno: 13. svibnja 2021.

Obavijest studentima
dr.sc Ivica Prlender u petak, 7. svibnja, nažalost, zbog trenutnih zdravstvenih neprilika, nije u mogućnosti održati nastavu. Nastava će biti nadoknađena prvom prigodom.
Objavljeno: 6. svibnja 2021.

Obavijest studentima
Postoji nada da će 9. svibnja 2021. u 19h konačno sve biti u redu s glumačkim ansamblom ZKM-a, da ćemo iz trećeg pokušaja uspjeti pogledati predstavu „Eichmann u Jeruzalemu".
Molim vas da se nađemo nekoliko minuta prije 19h, u nedjelju, a to vrijedi za studente treće godine, prve godine diplomskog studija i doktorske studente. Oni studenti koji zbog nekog razloga ne mogu doći na predstavu, neka se jave. Ostale, prema davno načinjenom popisu, očekujemo u kazalištu.
Studenti koji su sami kupili ulaznice, neka ih zamijene na blagajni ZKM-a sto prije ili zatraze povrat novca

Tvrtko Jakovina
Objavljeno: 5. svibnja 2021.

Obavijest studentima
Pozivamo vas na javnu tribinu koja će 27. travnja 2021. g. (utorak) u 15.45 sati, na Filozofskom fakultetu u Splitu biti održana povodom obilježavanja 30. godišnjice osnivanja 4. gardijske brigade HV-a. Više detalja na poveznici.
Objavljeno: 23. travnja 2021.

Obavijest studentima
Zbog izvanrednih okolnosti, prof. dr. sc. Ivica Šute neće održati nastavu niti izvanredne ispite u petak 23. travnja. Prof. dr. sc. Ivica Šute naknadno će objaviti termine nadoknada.
Objavljeno: 23. travnja 2021.

Obavijest studentima
Poštovane kolegice i kolege,

Predstava Eichmann u Jeruzalemu ponovo je odgođena zbog bolesti glumaca.

Žao mi je.

Tvrtko Jakovina
Objavljeno: 20. travnja 2021.

Obavijest studentima - ZKM
Poštovane kolegice i kolege,

Svi studenti treće godine studija, diplomskog i doktorskog studija koji su se prijavili za predstavu ZKM-a „Eichmann u Jeruzalemu“ trebaju doći ispred kazališta u utorak, 20.4.2021. U 19h.
Predstava je, čini se, ovaj puta na rasporedu i svi su glumci zdravi. Nadam se da se vidimo u sastavu koji se trebao okupiti prije nekoliko tjedana. Nakon predstave bit će kratki razgovor studenata s glumcima.

Tvrtko Jakovina
Objavljeno: 17. travnja 2021.

Obavijest studentima - izvanredni rok
Prof. dr. sc. Ivo Goldstein održat će izvanredni ispit iz kolegija Josip Broz Tito u četvrtak, 22. travnja u 10 sati, online
Objavljeno: 17. travnja 2021.

Obavijest studentima
Prof. dr. sc. Borislav Grgin održat će pismene ispite u izvanrednom ispitnom roku na sustavu Omega, u petak 23. travnja 2021. godine.

10-10:30-RUMUNJSKE ZEMLJE U SREDNJEM I RANOM NOVOM VIJEKU
     SREDNJOVJEKOVNA VENECIJA

10-11-SREDNJOVJEKOVNO PLEMSTVO
    SREDNJOVJEKOVNO SELJAŠTVO
Objavljeno: 14. travnja 2021.

Obavijest studentima - prilika za posao
Profesor Charles O. Warner traži studenta ili studenticu za prijevode s hrvatskog na engleski jezik kao pomoć pri etnografskom istraživanju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Više detalja u linku.
Objavljeno: 31. ožujka 2021.

Obavijest studentima
Izvanredni ispitni rokovi prof. dr. Damir Agičić

Europska i svjetska povijest 19. stoljeća / srijeda, 28.IV. u 15 sati

Poljska u 19. i 20. stoljeću / srijeda, 28.IV. u 15 sati

Hrvatska historiografija u 20. stoljeću / srijeda, 28.IV. u 15 sati

Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću / srijeda, 28.IV. u 16 sati

Hrvatska i Europa u 19. stoljeću – komparatističke teme / petak, 29.IV. u 10 sati

Ispiti će biti online, molim studente koji se prijavljuju da se nekoliko dana ranije jave na mail, da im pošaljem poveznicu.
Objavljeno: 28. ožujka 2021.

Obavijest studentima
Online nastavu na diplomskom predmetu „Historijska imagologija“ držat će doc. dr. sc. Marko Šarić i to od sljedećeg tjedna, četvrtak 1. 4. 2021.
Objavljeno: 24. ožujka 2021.

Obavijest studentima
Poštovani kolege,

Zagrebačko kazalište mladih poslao je sljedeću obavijest:

Prisiljeni smo zbog bolesti glumca otkazati predstavu Eichmannna i u istom terminu odigrati predstavu Neprijatelj naroda. Novi termin za Eichmanna u Jeruzalemu je 20.4. u 19 sati.

Ispričavam se na otkazivanju.

Drage kolegice i kolege, sve one kojima odgovara 20.4.2021., molim vas da se tada nađemo u kazalištu. Svi drugi, mogu mi se javiti za dodatna pojašnjenja.

Srdačno,

Tvrtko Jakovina
Objavljeno: 22. ožujka 2021.

Obavijest studentima
Mole se jednopredmetni studenti drugog semestra koji slušaju seminar iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka kod dr. sc. Silvije Pisk da se upišu u istoimeni e-kolegij na Omegi (lozinka glasi sredregije20).
Objavljeno: 16. ožujka 2021.

Studenti za predstavu u ZKM-u
Molim studente treće godine (13) i prve godine diplomskog studija (10), da do 20.3. karte za predstavu „Eichmann u Jeruzalemu“ ZKM-a preuzmu na blagajni kazališta (Teslina 7).

Svi koji imaju dodatnih pitanja, slobodno me kontaktirajte.

Tvrtko Jakovina
Objavljeno: 12. ožujka 2021.

Europske regije i hrvatska povijest u srednjem vijeku
Poštovane kolegice i kolege,
nakon dugotrajnog prikupljanja vaših prijava evo osnovnih uputa
o načinima nastave u okviru predmeta

1. predavanja
Zasada, s obzirom na vaš broj, kapacitet dvorane i protupandemijeske mjere predavanje mi je moguće održavati isključivo modelom "na daljinu", naravno u rasporedom predviđenom terminu. Alat nam je Zoom aplikacija, a pozivnica je pridodana u posljednjem dijelu ove objave.

2. Seminar
Koliko god je to bilo moguće poštovali smo vaš izbor seminarske grupe. Budući da nismo bili u mogućnosti svima ispuniti želju kod dijela odabira poslužili smo se metodom
"najbržeg prsta." Napominjem kako je popis seminarskih grupa konačan!

a) "Srednjovjekovni Dubrovnik" (I. Prlender)
Magdalena Gregurić
Leon Ćevaić
Antonio Šiljeg
Korina Petrik
Ivan Nedoklan
Marin Roso
Lucija Voš
Filip Triska
Alan Ivanović
Ivan Mačukat
Dominik Kralj
Lucija Požar
Vedran Poštek
Dora Kurobasa
Barbara Hegediš
Paula Slaviček
Jelena Toljan
Benjamin Pintarec
Marko Kašinec
Ivor Miklošević
Nikola Jan Likter
Rad u seminaru organiziran je "na daljinu". Termin prema nastavnom planu.
Pristup posredstvom iste Zoom pozivnice, dakle kao i za predavanja.

b) "Srednjovjekovne utvrde Slavonije" (S. Pisk)
Paula Perić
Eduard Paradinović
Tibor Horvat
Ivan Mrnarević
Fio Bacurin
Andrija Bujanović
Marijeta Roca
Stanko Mujo
Gabrijel Bradić
Irena Mutak
Larisa Horvat
Lea Martinić
Filip Keglević
Ivan Forko
Leo Posavec
Rad u seminaru organiziran je "licem u lice". Termin je u skladu s nastavnim planom i u za to određenoj radnoj sobi.
Ivica Prlender is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: EUROPSKE REGIJE I HRVATSKA POVIJEST SREDNJEG VIJEKA
Time: Mar 12, 2020 12:30 AM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Meeting ID: 896 555 9212
Passcode: 3RH9fT
Objavljeno: 10. ožujka 2021.

Diplomski studij, izborni kolegij: Urbana povijest
Poštovane kolegice i kolega,
nakon utvrđivanja "brojnog stanja" na izbornom kolegiju "Urbana povijest" šaljem vam Zoom pozivnicu iz koje je vidljivo da će se nastava - makar zasada - održavati "na daljinu" u rasporedom nastave predviđenom terminu.
"Vidimo se"
Ivica Prlenderis inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: URBANA POVIJEST
Time: Mar 9, 2020 14:00 AM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Meeting ID: 896 555 9212
Passcode: 3RH9fT
Objavljeno: 9. ožujka 2021.

Obavijest studentima
Hrvatski institut za povijest
Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
raspisuje natječaj za
"Nagradu za najbolji rad mladih povjesničara iz povijesti Slavonije, Srijema i Baranje"
Radovi opsega između 10 i 40 kartica šalju se, u elektroničkom i otisnutom obliku, na adresu Podružnice, gdje se zaprimaju do 1. srpnja 2021.
Svi radovi moraju se, u cijelosti ili tematskim težištem, odnositi na povijest Slavonije, Srijema ili Baranje.
U obzir dolaze radovi autora koji u 2021. navršavaju 28 godina ili manje.
Uz radove autori trebaju navesti: ime i prezime, datum rođenja, podatke za kontakt.
Nagrade za prvo, drugo i treće mjesto dodjeljuju se u listopadu 2021.
Zainteresirane za sudjelovanje na Natječaju molimo da se o Nagradi i propozicijama detaljnije informiraju na mrežnim stranicama: www.hipsb.hr.
Objavljeno: 7. ožujka 2021.

Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2021
Objavljen je Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2021.

Prijave na natječaj predaju se do zaključno 1. travnja 2021.

Pravilnik o sufinanciranju projekata studenata, studentskih klubova i studentskih udruga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupan je na stranici Fakulteta.
Objavljeno: 6. ožujka 2021.

Obavijest studentima
Poštovane kolegice i kolege,

Od AG 2020/2021. Sveučilište u Zagrebu postalo je punopravni partner konzorcija sveučilišta programa MIREES (Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe), sa sjedištem na Sveučilištu u Bologni, kampus Forli. (https://corsi.unibo.it/2cycle/mirees). Riječ je o diplomskom studiju, nastava je na engleskom jeziku. Pogledajte natječaj, a za dodatne informacije možete me kontaktirati.

The call for application a.y. 2021/22 for admission to Mirees has been published at https://corsi.unibo.it/2cycle/mirees/how-to-enrol.

The first intake to apply (EU and non EU candidates) is 20 May 2021.

The second intake (Eu and assimilated candidates) is 7 September 2021.

Tvrtko Jakovina

Odsjek za povijest FFZG; tvrtko.jakovina@ffzg.hr
Objavljeno: 5. ožujka 2021.

Europske regije i hrvatska povijest
Poštovane kolegice i kolege,
zbog stanovitih nejasnoća oko izbora optimalnog vida nastave u skladu s epidemiološkim i pedagoškim zadatostima, ali i nepotpunih podataka o izboru seminara
ODGAĐAM početak nastave
(predavanje i seminari) do narednog tjedna.
U međuvremenu biti ćete obaviješteni o odabranom modelu nastave na kolegiju i seminarima.
Još jednom apeliram na one koji JOŠ nisu odabrali seminarsku grupu da to žurno učine.
doc.dr.sc. Ivica Prlender
Objavljeno: 5. ožujka 2021.

Obavijest preddiplomskim studentima o održavanju nastave na seminaru "Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća
Seminar kod asistenta Filipa Šimetina Šegvića započinje s online nastavom prema redovnom rasporedu. Lozinka za upis u e-kolegij "Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća" glasi: Braudel.
Objavljeno: 3. ožujka 2021.

Obavijest studentima
Seminarska nastava iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest u srednjem vijeku kod profesorice Silvije Pisk odvijati će se uživo od 11. ožujka 2021. (A-201, četvrkom 15:30-16:00).
Objavljeno: 3. ožujka 2021.

Obavijest studentima
Nastava iz kolegija Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji odvijati će se uživo od 12. ožujka 2021. (A-201, petkom 15:30-16:00).

Molim studente da upišu e-kolegij na Omegi (lozinka – utvrde) gdje će biti detaljne informacije za ovaj petak.

Silvija Pisk
Objavljeno: 3. ožujka 2021.

Europske regije i hrvatska povijest u srednjem vijeku
Poštovane kolegice i kolege,
molim da što je hitnije moguće prijavite kolegij s lozinkom: regije20
kako bih mogao što prije organizirati nastavu u nesklonom nam okolnostima!

Iz istog razloga molim JEDNOPREDMETNE studente, koji na ovom predmetu imaju obvezni seminar
da izaberu jednu seminarsku grupu, te da me o tome žurno izvijeste na OVU mail adresu:

1. Srednjovjekovni Dubrovnik (nastavnik: I. Prlender)
2. Samostani srednjovjekovne Slavonije (nastavnica. S. Pisk)

Nadam se, temeljem iskustva prethodnih akademskih godišta, da ćemo biti u mogućnosti uvažiti vaš izbor.

Srdačno
doc.dr.sc. Ivica Prlender
Objavljeno: 3. ožujka 2021.

Diplomski studij - urbana povijest (seminar)
Poštovane kolegice i kolege,
molim sve koji su upisali seminar Urbana povijest da mi na ovu mail adresu pošalju prijavu kako bih u datim okolnostima bio u mogućnosti što sretnije organizirati nastavu za naredni tjedan.
doc.dr. sc Ivica Prlender
Objavljeno: 3. ožujka 2021.

Obavijest diplomskim studentima
Nastava na kolegiju Pomoćne povijesne znanosti II. (za diplomske studente) odvijat će se do daljnjega online. Mole se upisani studenti koji još nemaju lozinku za Omegu da se jave predmetnoj nastavnici na zsikiric@ffzg.hr.
Objavljeno: 3. ožujka 2021.

Međuodsječni izborni kolegij "čovjek i sport"
Drage studentice i studenti!

U ljetnom semestru akad. god. 2020./2021. u mogućnosti ste upisati međuodsječni kolegij 'ČOVJEK I SPORT'. Ovaj izborni kolegij koji se održava DESETU godinu za redom Vam svojim sadržajima pruža uvid u kompleksnost kulture bavljenja sportom i njegovo mjesto u čovjekovom kvalitetnom življenju od davnina. Kolegij njeguje interdisciplinarni pristup te uključuje nastavnike/ce različitih strukovno-ekspertnih profila:

- povijest
- povijest umjetnosti
- sociologija
- filozofija
- lingvistika
- psihologija
- kineziologija

koji s različitih kutova osvjetljuju poziciju sporta u ljudskoj kulturi. S obzirom na tematski okvir, kolegij nudi opsežan uvid u različite aspekte sporta u tom smislu pokazuje se potencijalno jednako interesantnim i za one koji su za sport tek rubno zainteresirani, ali će i oni koji o sportu znadu već štošta svoje spoznaje zasigurno dobrano probuditi i zaokružiti. Budući da je u prijašnjim izdanjima kolegij pobudio popriličan interes brojnih studenata, preporuča se pravovremena odnosno čim ranija prijava.

Kolegij je sadržan u programu odnosno satnici Odsjeka za povijest (Modul 1 nosi 4 ECTS boda, Modul 2 nosi 5 ECTS boda). Nastava će se održavati ponedjeljkom od 18.30 do 20.00 sati, zasad on-line, preko sustava OMEGA, te započinje u ponedjeljak 8. 3. 2021. Studenti/ce se pozivaju da se priključe prvom nastavnom terminu, uključujući i one koji se eventualno neće uspjeti formalno prijaviti na kolegij.

Podrobnije informacije dostupne su u PRILOGU i na sustavu e-učenje OMEGA - (lozinka: CISPORT)

S poštovanjem,

red. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina
Nositelj kolegija

mr. sc. Jelka Gošnik, v. pred.
Vanjska suradnica
Objavljeno: 3. ožujka 2021.

Obavijest studentima
Molim studente treće godine jednopredmetnog studija povijesti da se prijave na e-kolegij Europska i svjetska povijest nakon 1945. pomoću šifre SVIJET1945.
Nastava će biti sutra u 9.30h za SVE studente, kako bismo se podijelili u seminarske grupe.
Predavanje je u 14h.
Putem OMEGE poslat ću vam link za predavanja (platforma ZOOM).

Studenti prve godine diplomskog studija (Komparatističke teme) dolaze u D6 u srijedu u 8h.

Studenti Diplomske radionice (utorak, 15.30h), molim da se javite mailom, kako bih vam poslao link sastanka.

Tvrtko Jakovina
Objavljeno: 1. ožujka 2021.

Obavijest studentima
Pozivaju se studenti i studentice druge godine preddiplomskog studija da na Omegi upišu predmet Hrvatska povijest 19. stoljeća (šifra hrv19) . Uvodno predavanje (za sve) održat će se u srijedu 3. ožujka u 17h. Tamo ćete dobiti daljnje informacije i formirat će se seminarske grupe.
Objavljeno: 1. ožujka 2021.

Obavijest studentima
Prof. dr. sc. Damir Agičić započet će s nastavom u ljetnom semestru u srijedu 3. ožujka 2021. u 12.30 sati s predavanjima iz predmeta Europska i svjetska povijest 19. stoljeća. Nastava će se isprva odvijati preko omege gdje je otvoren istoimeni predmet, a pristupna je šifra svjetska 19

Seminar iz tog predmeta vode profesori Nikola Anušić (utorkom) i Branimir Janković (srijedom). O načinu rada i podjeli u seminarske grupe studenti će dobiti obavijesti.

Nastava iz izbornog predmeta Hrvatska historiografija 20. stoljeća održava se četvrtkom prema rasporedu, također preko omege – pristupna šifra jest histori20 / počinje u četvrtak, 4. ožujka u 11 sati.
Objavljeno: 1. ožujka 2021.

Obavijest studentima
Poštovani studenti,
Prvi tjedan nastave prof. Hrvoje Klasić će predavanja održati online. Obavijest, tj. link na predavanje će biti postavljen na sustavu omega. Šifra za e-kolegij „Europska i svjetska povijest nakon 1945.“ je spn, a za kolegij „1968. – uzroci i posljedice“ je uzp.
Objavljeno: 1. ožujka 2021.

Obavijest studentima
Mole sve svi polaznici predmeta "Hrvatska nakon 1945." da se priključe BBB sesiji u ponedjeljak u 12:30 gdje će bit raspoređeni u seminarske grupe. Šifra je: hrv194520

Šifra za predmet "Sukob Tito - Staljin i Goli otok" je stsgo20 za polaznike koji su upisali taj kolegij.
Objavljeno: 1. ožujka 2021.

Obavijest studentima
Prof. dr. sc. Borislav Grgin započinje s nastavom u ljetnom semestru u ponedjeljak 1. ožujka 2021. prema rasporedu iz kolegija Srednjovjekovno seljaštvo i Srednjovjekovna Venecija, virtualno na Omegi. Šifre za pristup za studente su sredselj20, odnosno sredven20.
Nastava na seminarskoj grupi iz Europske i svjetske povijesti srednjeg vijeka, ponedjeljkom od 9.30 do 11 na Omegi, započet će od ponedjeljka 8. ožujka 2021., nakon što se tijekom prvog tjedna nastave formiraju seminarske grupe na srednjovjekovnim predmetima. Tijekom prvog tjedna nastave objavit će se i šifra studentima za pristup toj seminarskoj grupi, na odsječkoj web stranici.
Objavljeno: 26. veljače 2021.

Obavijest studentima
Obavještavaju se studentice i studenti diplomskog studija povijesti (svi smjerovi) i integralnog studija pov. i geografija koji žele upisati izborni predmet Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20 stoljeća, a ne vide ga u studomatu da se profesorici Ograjšek Gorenjak jave mailom (iograjse@ffzg.hr).
Kolegij iz nekog razloga nije svima vidljiv.
Objavljeno: 26. veljače 2021.

Obavijest diplomskim studentima o održavanju nastave na predmetu "Historijska imagologija"
Prof. dr. sc. Zrinka Blažević započinje s on-line nastavom prema redovitom rasporedu. Za upis u e-kolegij "Historijska imagologija" lozinka glasi: HI2.
Objavljeno: 26. veljače 2021.

Obavijest preddiplomskim studentima o održavanju nastave na predmetu "Suvremena historiografija-teorije i metode
Prof. dr. sc. Zrinka Blažević započinje s on-line nastavom prema redovitom rasporedu. Za upis u e-kolegij "Suvremena historiografija-teorije i metode" lozinka glasi: SH3.
Objavljeno: 26. veljače 2021.

Obavijest studentima
doc. dr. sc. Marko Šarić će u ljetnom semestru do daljnjeg držati online nastavu na svim kolegijima (Vjerska povijest, Socijalna historija: pravne ustanove i prakse, Mletačka Republika: imperijalna baština, Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije; Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti). Svi koji se žele prijaviti na spomenute kolegije neka se jave profesoru putem e-maila radi dodijele lozinke e-kolegija.
Objavljeno: 26. veljače 2021.

Izvanredni ispitni rokovi
Izvanredni ispitni rokovi održavati će se od 19. do 30. travnja 2021. godine.
Svi studenti koji žele u tome razdoblju polagati neki od odslušanih kolegija trebaju se javiti nositeljima kolegija do 1. ožujka 2021., nakon čega će ispitni termini biti objavljeni na web stranici Odsjeka za povijest zajedno s ostalim ispitnim terminima.
U slučaju bilo kakvih poteškoća obratite se Tajništvu Odsjeka za povijest.
Objavljeno: 19. veljače 2021.

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u vezi s prijavljenim slučajevima uznemiravanja na Filozofskom fakultetu, posebno onih koji predstavljaju spolnu diskriminaciju, seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje
osuđuje sve oblike uznemiravanja i zlostavljanja, posebno one koji predstavljaju spolnu diskriminaciju, seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje;
ističe da je potrebno pružiti sveobuhvatnu posebnu zaštitu žrtvama svih oblika uznemiravanja i zlostavljanja, posebno onih koji predstavljaju spolnu diskriminaciju, seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje;
zagovara da se u vezi sa svim oblicima uznemiravanja i zlostavljanja, posebno onih koji predstavljaju spolnu diskriminaciju, seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje, radi zaštite žrtava i ugleda Fakulteta, provedu odgovarajući pravni postupci;
smatra da se na Fakultetu treba sustavno jačati svijest o etičkoj neprihvatljivosti svih oblika uznemiravanja i zlostavljanja, posebno onih koji predstavljaju spolnu diskriminaciju, seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje i potrebu sprečavanja njihovog nastanka;
predlaže uspostavljanje sustava cjelovite i stalne edukacije studenata, nastavnika i zaposlenika Filozofskog fakulteta o etičkoj neprihvatljivosti svih oblika uznemiravanja i zlostavljanja, posebno onih koji predstavljaju spolnu diskriminaciju, seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje, edukacije o pravnoj zaštiti te kako pomoći žrtvama.

Odsjek za povijest stoga
podržava prihvaćanje politike nulte tolerancije na Fakultetu u pogledu svih oblika uznemiravanja i zlostavljanja, posebno onih koji predstavljaju spolnu diskriminaciju, seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje
utemeljenoj na tri osnovne odrednice: i) dostojnoj zaštiti žrtava, ii) učinkovitoj i transparentnoj reakciji na počinjeno uznemiravanje, u skladu s pravnim propisima i iii) sustavnoj edukaciji o etičkoj neprihvatljivosti svih oblika uznemiravanja, posebno onih koji predstavljaju spolnu diskriminaciju, seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje
uspostavljanjem jasnog i svima dostupnog mehanizma prijave slučajeva uznemiravanja, posebno onih koji predstavljaju spolnu diskriminaciju, seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje i uspostavljanjem transparentnog postupka njihovog utvrđivanja i rješavanja, kao i uspostavljanjem instrumenata za pomoć žrtvama.

Odsjek za povijest
poziva sve pogođene bilo kojim oblikom uznemiravanja i zlostavljanja, posebno onima koji predstavljaju spolnu diskriminaciju, seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje, da počinjeno uznemiravanje s povjerenjem prijave pročelnicima odsjeka, studentskoj pravobraniteljici i upravi Fakulteta;
potiče sve fakultetske odsjeke da zauzmu stajališta o slučajevima uznemiravanja i zlostavljanja, posebno onih koji predstavljaju spolnu diskriminaciju, seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje.
Objavljeno: 12. veljače 2021.

Obavijest studentima
Poštovane kolegice i kolege,

Pozivam sve zainteresirane studente da se prijave za pohađanje ovog kolegija, kojeg drži naš nekadašnji student, doktor povijesti, ali i pravnik, Ivan Obadić s PFZG.

Tvrtko Jakovina

Dear students,

Chair of General History of Law and State warmly welcome you to the Faculty of Law of the University of Zagreb, wishing you an exciting exchange semester at our institution!

We want to invite you to the Chair of General History of Law and State's initial meeting on Tuesday, 23 February 2021, at Ćirilometodska street 4, Lecture Room no. IV (ground floor), at 12:00. For students who cannot join us, we invite you to a virtual kick-off meeting on the same day, Tuesday, 23 February, at 13:30 ( https://meet.google.com/okr-noos-iwu?hs=122&authuser=1 ).

If you still struggle to find your way to all the locations of our Faculty's buildings, you can find the exact location on google maps so you can arrive quickly and on time (https://bit.ly/2mTaoP7 ).

You will find out more about the Jean Monnet Module Development of European Integration and Institutions at this kick-off reception. Also, in a more informal atmosphere – over a buffet with snacks and drinks – you will be able to mingle with fellow Erasmus and Croatian students and meet our teaching staff and our student assistants. The Module is intended for the law, economy, history, political and social science students, and Erasmus students.

Whether you have already enrolled in some of our courses or are still considering that option – we are looking forward to welcoming you to this reception!

This year classes will take place via Google Meet. For detailed information on the course, please visit our webpage available at https://www.pravo.unizg.hr/OPPD/jean-monnet-module/module-description

As students taking the Jean Monnet course, you will have special rights and privileges: eligibility for the Jean Monnet certificate; and eligibility for recommendation letters by our Jean Monnet professors.

With hopes that many of you will attend our small gathering at the beginning of your exchange period, we wish you an exciting and successful summer semester of the academic year 2020/2021 and a pleasant stay in the city of Zagreb.

Sincerely,
Chair of General History of Law and State

dr. sc. Ivan Obadić
Objavljeno: 12. veljače 2021.

Obavijest studentima
Prof. Kornelija Jurin Starčević ispite će održavati online preko sustava BBB. Studenti se dijele u grupe, a prva grupa počinje u 11,00 sati. Svi prijavljeni studenti dobit će obavijest o pripadajućoj grupi preko e-mail adrese prijavljene u sustavu Omega i u Nastavničkom portalu.
Objavljeno: 26. siječnja 2021.

Obavijest studentima
Studenti će se na rokove objavljene na web stranici Odsjeka za povijest na poveznici prečaci-ispitni rokovi moći prijavljivati od petka 22. siječnja u ponoć. Ukoliko im je potreban neki rok koji nije naveden na navedenoj poveznici, neka se obrate nositelju kolegija.
Objavljeno: 22. siječnja 2021.

Obavijest studentima
Drage studentice i studenti,

Odsjek za psihologiju i Centar za razvoj karijere FFZG-a i ove godine za vas pripremaju tjedan karijera "Karijera bez barijera" - ciklus online radionica i individualnih karijernih savjetovanja koji će se održavati od 18. do 22. siječnja 2021.

Na radionicama možete saznati kako uspješno postavljati karijerne ciljeve i izraditi svoj karijerni plan, kako napisati životopis koji će vas istaknuti među kandidatima, kako ostaviti dobar dojam na razgovoru za posao te zašto je socijalni kapital važan pri zapošljavanju i kako ga steći. Kroz individualno karijerno savjetovanje sa psihologom, možete saznati kako iskoristiti znanja stečena na fakultetu te riješiti dileme vezane uz vašu buduću karijeru.

Na karijerno savjetovanje, željenu radionicu ili više njih, možete se prijaviti putem Omege na online kolegiju: "Karijera bez barijera" koristeći lozinku za upis: bezbarijera.

Za više detalja o ovogodišnjem tjednu karijera kao i prijavi na željene aktivnosti posjetite web stranice Centra za razvoj karijere FFZG-a, na sljedećoj poveznici: https://web2020.ffzg.unizg.hr/centra-za-razvoj-karijere/

Veselimo se vašim prijavama
Vaš CERK tim!
Objavljeno: 14. siječnja 2021.

Obavijest
Javljamo tužnu vijest da je 11. prosinca 2020. preminula profesorica povijesti Karmen Perković (Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića u Zagrebu) koja je bila dugogodišnja mentorica našim studentima povijesti koji su imali nastavnu praksu u njezinoj školi.

Tužna vijest – Knjiga žalosti
Objavljeno: 15. prosinca 2020.

Obavijest studentima
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
I
Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Organiziraju konferenciju za tisak povodom izdavanja knjige
Tito-Stalin Split; 70 Years Later u četvrtak 10.12.2020. u 11h.
Knjiga je zbirka tekstova održanih na međunarodnoj konferenciji koju su organizirali povjesničari iz Zagreba i Ljubljane, a održala se krajem lipnja 2018. u Zagrebu i na Golom otoku.

Konferenciju je moguće pratiti na:
https://www.facebook.com/Slovenskazgodovina

Video! https://zgodovina.ff.uni-lj.si/dogodki/novinarska-konferenca-predstavitev-knjige-tito-stalin-split-70-year-after

Link na publikaciju:
https://openbooks.ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/catalog/book/85

Vidimo se!

Bojan Balkovec
Tvrtko Jakovina
Martin Previšić
Objavljeno: 9. prosinca 2020.

Obavijest - izvanredni rokovi
Prema Odluci Filozofskog fakulteta izvanredni ispitni rokovi će se održati u razdoblju od 30. studenog do 11. prosinca 2020.

Zainteresirani studenti se trebaju javiti nositeljima/predavačima kolegija najkasnije do 23. studenog 2020. kako bi im se otvorio rok u ISVU.
Objavljeno: 13. studenog 2020.

Izbori za studentske predstavnike
Izbori za studentske predstavnike održat će se u kolegiju na Omegi pod nazivom ''Izbori za studentske predstavnike na Odsjeku za povijest''. Lozinka za ulaz na kolegij je izboripov20. Upis će se obavljati od petka, 6. studenog u 8 sati do nedjelje, 8. studenog u 8 sati. Upisani studenti će tijekom dana biti podijeljeni po grupama za svoju godinu tako da će izbori početi u nedjelju, 8. studenog u 23:59 i trajati do utorka, 10. studenog u 23:59.
Objavljeno: 5. studenog 2020.

Poziv na Arheološki stučni kamp
Studenti se pozivaju na Arheološki stručni kamp Prehistory Adventure koji od 9.-13.11. organizira Arheološki muzej u Zagrebu.

Svi programi (osim online okruglih stolova) odvijat će se uživo u Galeriji AMZ, ali i online.

Potrebno je samo prijaviti se u Galeriji AMZ zbog poštivanja epidemioloških uvjeta ili u slušaju online praćenja kako bismo mogli poslati poveznicu predavanja

Više detalja o stručnom kampu pročitajte na sljedećim poveznicama
Najava Arheološkog stručnog kampa Prehistory Adventure 2020.
i
Program Arheološkog stručnog kampa Prehistory Adventure 2020.
Objavljeno: 4. studeni 2020.

Obavijest diplomskim studentima
Uvodni susret na kolegiju Pomoćne povijesne znanosti I. na diplomskom studiju održat će se u petak 16. 10. 2020. u dvorani D2 prema rasporedu (8 h). Bit će prenošen na BBB. Za lozinku predmeta potrebno je javiti se na mail zsikiric@ffzg.hr. Podsjećamo da su predmet dužni slušati dvopredmetni diplomski studenti (istraživački, nastavnički, P/G-G/P smjer, osim ako su predmet na drugom studiju/sveučilištu slušali na preddiplomskom studiju), a jednopredmetni samo ako dolaze s drugih studija/sveučilišta gdje PPZ nisu imali na preddiplomskom studiju.
Objavljeno: 15. listopada 2020.

Obavijest studentima
Prof. dr. sc. Ivo Goldstein održat će predavanje "Hrvatska povijest 1918-1945" prekosutra, u četvrtak, 15. listopada u 8 sati, online predavanje na Omegi
Objavljeno: 13. listopada 2020.

Obavijest studentima
Prof. dr. Ivica Šute održat će u srijedu, 14. listopada 2020. godine (8:00-9:30), online predavanje iz predmeta Hrvatska povijest 1918.-1945. za dvopredmetne studente povijesti. Za dobivanje lozinke studenti se trebaju javiti mailom predmetnom nastavniku na isute@ffzg.hr

Prof. dr. Ivica Šute održat će u petak 16. listopada 2020. godine predavanje iz izbornog kolegija Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata. Predavanje će biti održano u predavaonici A-202 od 9:30 do 11:00 sati,uz BBB opciju za one koji su zdravstveno-epidemiološkim razlozima spriječeni doći. U tom slučaju, za lozinku predmeta javite se predmetnom nastavniku na isute@ffzg.hr
Objavljeno: 13. listopada 2020.

Obavijest diplomskim studentima
Prof. dr. sc. Ivo Goldstein počinje sa nastavom izbornog kolegija "Josip Broz Tito" na diplomskom studiju.
Prvo predavanje je u utorak, 13. listopada, 17-18:30, dv. 6.
Objavljeno: 12. listopada 2020.

NASTAVA NA ODSJEKU ZA POVIJEST U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE GODINE 2020./2021.
Obavijest o nastavi na Odsjeku za povijest u zimskom semestru akad. god. 2020./2021. dostupna je na poveznici.
Objavljeno: 5. listopada 2020.

Obavijest diplomskim studentima
Uvod u kolegij "Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. stoljeća" i dogovor o radu održat će se u srijedu 14. 10. 2020. u 12.30 sati u predavaonici A-202, uz BBB opciju za one koji su zdravstveno-epidemiološkim razlozima spriječeni doći. U tom slučaju, za lozinku predmeta se javite predmetnoj nastavnici na zsikiric@ffzg.hr
Objavljeno: 9. listopada 2020.

Obavijest studentima
Mole se studenti koji imaju problema s upisom u kolegij "Povijest medunarodnog komunistickog pokreta" da se jave doc. dr. Martinu Previsicu na mail.
Objavljeno: 9. listopada 2020.

Obavijest studentima
Za dobivanje lozinke za predmet "Pomoćne povijesne znanosti I" studenti se trebaju javiti mailom doc. dr. sc. Z. Sikirić Assouline na zsikiric@ffzg.hr. Predmet slušaju dvopredmetni studenti (istraživački, nastavnički, pov/geo-geo/pov - osim ako su ga odslušali na preddiplomskom studiju) i jednopredmetni studenti ako nisu imali PPZ na preddiplomskom studiju.
Objavljeno: 9. listopada 2020.

Obavijest diplomskim studentima moderne i suvremene povijesti
S obzirom na prethodnu obavijest o održavanju nastave u kombinaciji uživo/online i dijelom u Hrvatskom državnom arhivu, mole se svi studenti Diplomske radionice I – moderne i suvremene povijesti da dođu u utorak, 13. listopada 2020. u 12.30 u A-202 na prvi termin nastave zbog raspoređivanja u seminarske grupe i dogovora o načinu rada. Molimo studente da nose zaštitne maske i drže potrebni razmak. Oni koji nisu mogućnosti doći trebaju se javiti e-mailom prof. Branimiru Jankoviću. Napominjemo da će grupu utorkom voditi prof. Ivo Goldstein, a grupu petkom prof. Ida Ograjšek Gorenjak i Branimir Janković.
Objavljeno: 9. listopada 2020.

Obavijest studentima
Molim sve studente upisane u diplomski predmet Politička povijest, da se upisu u predmet na Omegi, gdje cu objaviti sve informacije vezane uz rad na predmetu. Lozinka je: polpov20
Prof. dr. sc. Nataša Štefanec
Objavljeno: 9. listopada 2020.

Obavijest polaznicima diplomskog studija
Molim sve zainteresirane kolegice i kolege za

IZBORNE KOLEGIJE

1. POVIJEST DUBROVAČKE REPUBLIKE (4 ECTS)
2. SUSRETI VELIKIH CIVILIZACIJA....1000-1500.(4 ECTS)
3. SREDNJOVJEKOVNI DUBROVNIK (4 ECTS)

da mi se - što žurnije - jave na adresu
ivica.prlender@gmail.com

kako bismo u skladu s brojem polaznica i polaznika uskladili
termine i vid nastave.

doc.dr.sc. Ivica Prlender
Objavljeno: 8. listopada 2020.

Obavijest studentima
Prof. dr. Damir Agičić održavat će nastavu iz izbornog predmeta "Poljska u 19. i 20. stoljeću" online, na omegi - lozinka za prijavu: poljska

Predavanja iz predmeta "Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme" održavat će se online četvrtkom između 1230 i 14 sati, također preko omege; pristupna šifra predmetu: hreu19

/ Za pristupnu šifru za seminar studenti neka se jave asistentu dr. sc. Filipu Šimetinu Šegviću.

Predavanja iz predmeta "Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću" održavat će se uživo, u dvorani VI - petkom od 12.30 do 14. Dvorana je dovoljno velika, studenti će biti na dovoljnoj udaljenosti međusobno, i od nastavnika. i svakako nositi maske. Seminar iz ovoga predmeta vodit će asistent Nikola Tomašegović i molim studente da se za sva pitanja obrate njemu.

Konzultacije će biti petkom prije i nakon predavanja - a za sva se pitanja možete javiti mailom na dagicic@ffzg.hr
Objavljeno: 8. listopada 2020.

Obavijest studentima
"Svi studenti diplomskog studija koji ovaj semestar slušaju obavezni kolegij Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću trebaju se upisati u kolegij na Omegi, gdje će biti objavljene sve informacije o nastavi i načinu rada. Lozinka: HDK19"
Objavljeno: 8. listopada 2020.

Obavijest studentima 1. godine preddiplomskog studija
Molim kolege Anju Borović i Eduarda Paradinovića da se čim prije ulogiraju u Omegu i to mi jave na jmarohnic@ffzg.hr, kako bi primali obavijesti i mogli sudjelovati u nastavi.

Doc. dr. Jelena Marohnić
Objavljeno: 8. listopada 2020.

Obavijest studentima
Za dobivanje lozinke za kolegij "Rođaci i bližnji. Obiteljske strukture u srednjem vijeku" studenti se trebaju javiti mailom prof. Nikolić Jakus na znikolic@ffzg.hr
Objavljeno: 7. listopada 2020.

Obavijest studentima
Prof. dr. sc. Borislav Grgin započet će s nastavom u ponedjeljak 12. listopada 2020., prema rasporedu. Konzultacije će u ovom semestru održavati uživo u sobi C-118, ponedjeljkom i srijedom od 13 do 14 sati. Konzultacije su i na e-mail adresi bgrgin@ffzg.hr. Studenti na preddiplomskom izbornom kolegiju "Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku" trebaju se upisati i na e-kolegij, s lozinkom rumsred20. Studenti na diplomskom kolegiju "Srednjovjekovno plemstvo" trebaju se upisati i na e-kolegij, s lozinkom sredplem20. Nastava će se održavati u oba kolegija hibridno, uživo u dvorani s prijenosom preko Omege na e-kolegiju. Nitko nije obavezan fizički nazočiti nastavi na fakultetu, ali se mora u tom slučaju uključiti preko weba, jer će se voditi evidencija pohađanja nastave. Broj sjedećih mjesta u dvoranama ograničen je iz epidemioloških razloga, a nošenje maski je obavezno.
Objavljeno: 7. listopada 2020.

Obavijest studentima
Molim sve studente diplomskog studija (istraživačkog, nastavničkog, integriranog) koji su upisali ili misle upisati izborni predmet Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe da se jave na email skoren@ffzg.hr radi uspostave kontakta. Napominjem da je predmet otvoren i za ostale zainteresirane studente diplomskih studija na Filozofskom fakultetu i da se nalazi u fakultetskoj ponudi. Upis predmeta nije uvjetovan. Nastava na predmetu će se izvoditi online putem fakultetske platforme Omega i održavat će se u terminu prema rasporedu (četvrtak, 12.30-14).
Za detalje o kolegiju kliknite na poveznicu.

Snježana Koren
Objavljeno: 7. listopada 2020.

Obavijest studentima
Sastanak Odsjeka za povijest sa studentima prve godine preddiplomskog studija povijesti održat će se u srijedu, 7. listopada 2020. u 12.00 sati u Dvorani VII
Objavljeno: 4. listopada 2020.

Obavijest za brucoše
Studenti koji iz zdravstveno-epidemioloških razloga nisu u mogućnosti doći na sastanak Odsjeka za povijest s brucošima u srijedu u 12 sati u dv. VII mogu se sastanku pridružiti preko poveznice

https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=4036 . Lozinka e-kolegija je "student" (malim slovima).
Objavljeno: 6. listopada 2020.

Obavijest studentima
Obavještavaju se studenti koji su upisali kolegij Uvod u čitanje starih karata da će nastava iz spomenutog kolegija početi u petak, 16 10.2020. u 17.00 sati. Nastava će se odvijati online. Molim studenete da mi se jave mailom mirela.altic@gmail.com radi daljnjih dogovora.
Objavljeno: 5. listopada 2020.

Obavijest studentima
Raspisuje se natječaj za studentske predstavnike na studiju povijesti. Kandidature za više godine zaprimaju se od 5.10. do 11.10. u 23:59, a za studente prve godine preddiplomskog studija od 5.10. do 25.10. u 23:59. Molimo zainteresirane studente i studentice da kandidature pošalju na mail dežurnog odsječkog koordinatora za studentske izbore petarplasti17@gmail.com. Kandidature moraju sadržavati: ime i prezime, studijsku grupu na kojoj se kandidiraju, godinu studija, funkciju za koju se kandidiraju (predstavnik ili zamjenik), broj mobitela i e-mail adresu.

Izbori za studentske predstavnike provodit će se preko e-kolegija na Omegi koji će biti otvoreni specifično radi provođenja izbora. Na web-stranici odsjeka bit će objavljeni datumi provođenja izbora za svaku određenu godinu, uz naslov e-kolegija, a studenti te godine trebaju se samostalno upisati u taj e-kolegij. Prije početka izbora provjerit će se jesu li studenti koji su upisani u kolegij studenti te godine te će se s početkom izbora zaključati upis kolegija. Izbori će trajati 48 sati tijekom kojih studenti trebaju izabrati dvije od ponuđenih opcija, jednu za predstavnika, i jednu za zamjenika.

Za sva daljnja pitanja u vezi studentskih izbora, molimo da se javite odsječkom koordinatoru za izbore petarplasti17@gmail.com.
Objavljeno: 5. listopada 2020.

Obavijest studentima
Nastava iz kolegija Kulturna povijest počinje u četvrtak 15.10. i do daljnjeg održavat će se na daljinu putem BBB u realnom vremenu, od 11:00 do 12:30. Lozinka - kpovijest.

Seminarska nastava na kolegiju Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka počinje u utorak 13.10. i privremeno će se održavati na daljinu u realnom vremenu putem BBB. Prva grupa utorkom od 11:00 do 12:30, druga grupa od 14:00 do 15:30. Lozinka - eurhpov7 . Studenti su dužni prijaviti se u kojoj od dvije seminarske grupe žele pohađati nastavu (najviše do 20) i javiti mi do kraja ovog tjedna na e-mail adresu dr. sc. Marka Šarića. Podsjećam da studenti na drugoj godini preddiplomskog studija biraju između seminara na kolegijima Europske regije i hrvatska povijest u ranom novom vijeku i Europskoj i svjetskoj povijesti u ranom novom vijeku.

Seminarska nastava na kolegiju Europska i svjetska povijest u ranom novom vijeku počinje u ponedjeljak 12.10. također privremeno na daljinu, te će se održavati u realnom vremenu od 8:00 do 9:30. Lozinka - eusvjpov5 . Tema seminarske nastave je Povijest nasilja u ranom novom vijeku i studenti koji je žele pohađati dužni su do kraja ovog tjedna prijaviti na e-mail adresu dr. sc. Marka Šarića (najviše do 20). Drugu grupu drži četvrtkom kolega dr. sc. Vjeran Kursar (vjerska povijest u ranom novom vijeku).
Objavljeno: 5. listopada 2020.

Obavijest za studente i studentice 3. godine (5. semestar) preddiplomskog studija.
Nastava iz Europske i svjetske povijesti 1918.-1945. održavat će se online.

Jednopredmetnim studentima nastavu će držati Nikola Anušić na Omegi: Europska i svjetska povijest 1918. - 1945. (jednopredmetni s.) šifra pristupa: eispjed20

Dvopredmetnim studentima nastavu će držati Ida Ograjšek Gorenjak na Omegi Europska i svjetska povijest 1918. - 1945. (dvopredmetni s.) šifra pristupa: eispdvo20

Iz tehničkih razloga došlo je i do zamjene u rasporedu. Jednopredmetni studenti će predavanja slušati utorkom u 14:00, a dvopredmetni studenti u terminu srijedom. Seminari će se odvijati prema predviđenom rasporedu. Sve daljnje informacije o načinu održavanja nastave naći ćete na Omegi.
Objavljeno: 5. listopada 2020.

Obavijest studentima
Kolegij "Psihologija"/"Osnove psihologije odgoja i obrazovanja" održavat će se četvrtkom u terminu od 12.00 do 15.30 sati, online, u realnom vremenu.
Kolegij pod nazivom "Psihologija" je otvoren na Merlinu te je potrebno ulogirati se jer će sve buduće obavijesti vezane uz nastavu biti postavljane na Merlinu.
Prvo predavanje i seminar održat će se u četvrtak 15.10.2020. s početkom u 12 sati.
Objavljeno: 4. listopada 2020.

Obavijest studentima
Mole se studenti koji su ove akademske godine upisali nastavnički smjer diplomskog studija povijesti (jednopredmetni ili dvopredmetni), kao i studenti integriranog studija povijesti i geografije/geografije i povijesti koji će u zimskom semestru slušati kolegij Didaktika povijesti I., da se jave tijekom ovog i sljedećeg tjedna na email prof. Snježane Koren zbog uspostave kontakta. Studenti se također mole da prate obavijesti o početku nastave i načinu izvođenja nastave na web stranici Odsjeka za povijest.
Objavljeno: 30. rujna 2020.

Nagrada Društva hrvatskih književnih prevodilaca prof. dr. sc. Zrinki Blažević
Na godišnjoj skupštini Društva hrvatskih književnih prevodilaca dodijeljene su 25. rujna 2020. nagrade za najbolje prijevode u protekloj godini. Nagradu za prijevod poezije dobila je prof. dr. sc. Zrinka Blažević za prijevod s latinskog Dva stoljeća uplakane Hrvatske Pavla Rittera Vitezovića.

Više o nagradi i knjizi na poveznicama:
http://www.dhkp.hr/home/objava/17600
https://www.matica.hr/knjige/dva-stoljeca-uplakane-hrvatske-plorantis-croatiae-saecula-duo-1290/
Objavljeno: 30. rujna 2020.

Poziv na predstavljanje knjige Tvrtka Jakovine "Budimir Lončar - Od Preka do vrha svijeta"
S zadovoljstvom vas pozivamo na predstavljanje knjige Tvrtka Jakovine "Budimir Lončar - Od Preka do vrha svijeta"
u petak 2. listopada 2020., u 19 sati.
Hotel Westin - Kristalna dvorana
Kršnjavoga 1, Zagreb
O knjizi će govoriti Budimir Lončar, Tvrtko Jakovina, Tomislav Jakić, Ivo Josipović, Latinka Perović i Rade Šerbedžija. Razgovor moderira Seid Serdarević
Broj mjesta je ograničen, molimo da svoj dolazak potvrdite na vlatka@fraktura.hr ili na broj 01/3357863 do 27. rujna 2020.
Predstavljanje knjige održat će se uz provođenje i pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera.
Objavljeno: 24. rujna 2020.

Obavijest studentima
Kvalifikacijski razgovor za upis na diplomske studije povijesti održat će se u petak 25. rujna 2020. godine u 9.00 sati u Dvorani VII.

Svi pristupnici su obavezni doći. Molimo ponesite zaštitne maske.
Objavljeno: 21. rujna 2020.

Poziv na konferenciju
23. i 24. rujna 2020. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održat će se međunarodna konferencija 'Transitions out of Empire in Central and Southeastern Europe'. Riječ je o završnoj konferenciji projekta Hrvatske zaklade za znanost Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške monarhije u jugoslavensku državu voditeljice prof. dr. sc. Iskre Iveljić.

Konferencija će biti održana u mješovitom obliku s dijelom izlaganja uživo i dijelom preko video-konferencijskog sustava Microsoft Teams.

Programsku knjižicu možete pogledati na poveznici: https://web2020.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2020/09/IVELJIC-programska-2020-transitions-integralno.pdf

Konferenciju je moguće pratiti uživo u D7 ili putem video veze.

Ako ste zainteresirani za potonje, molimo vas da se javite na jednu od sljedećih adresa: ntomaseg@ffzg.hr.
ili bjankovi@ffzg.hr.


Srdačan pozdrav,

Nikola Tomašegović
Odsjek za povijest
Objavljeno: 21. rujna 2020.

Obavijest studentima
Prof. dr. Iskra Iveljić je 1.10.2020.-1.10.2021. na slobodnoj studijskoj godini. Nastavu i ispite na predmetu Hrvatsko društvo i kultura održavat će prof. d.r. D. Agičić i prof. N. Tomašegović a na Hrvatskoj povijesti 19. st. doc. dr. I. Ograjšek Gorenjak, doc. dr. B. Janković i prof. N. Tomašegović.
Objavljeno: 2. rujna 2020.

Obavijest studentima
Molim sve studente koji namjeravaju doći na neki od ispita iz predmeta koje ispitujem u jesenskom roku da mi se jave najmanje dan ranije na mail, da se dogovorimo o točnom terminu i načinu polaganja (predmeti iz zimskoga semestra još nisu na omegi, pa se moramo drukčije dogovoriti; neki studenti koji su ranije slušali predmete u ljetnom semestru nisu se prijavili u omegu). prof. dr. Damir Agičić
Objavljeno: 2. rujna 2020.

Obavijest studentima
Ispiti iz svih kolegija koji se polažu kod dr. sc. Snježane Koren bit će online, u zadanim terminima.
Studenti koji prijavljuju ispite trebaju se najmanje dva radna dana prije ispitnog roka javiti na mail adresu skoren@ffzg.hr kako bi se dogovorio modus polaganja ispita.
Objavljeno: 1. rujna 2020.