dr. sc. Agičić, Damir, redoviti profesor
Termin: ponedeljkom i srijedom od 11 do 12 sati.
Mjesto: C-112
Telefon: -
E-mail: dagicic@ffzg.hr

dr. sc. Altić, Mirela, naslovni redoviti profesor
Termin: petkom od 16.00 do 17.00
Mjesto: C-118
Telefon: -
E-mail: mirela.altic@zg.t-com.hr

dr. sc. Blažević, Zrinka, izvanredni profesor
Termin: ponedjeljkom od 11 do 12 sati i četvrtkom od 9:30 do 10:30
Mjesto: C-114
Telefon: (01) 4092-219
E-mail: zblazevi@ffzg.hr

dr. sc. Modrić - Blivajs, Dunja, viši predavač
Termin: četvrtak od 16-17.30
Mjesto: C-116
Telefon: (01) 40 92 156
E-mail: dmblivaj@ffzg.hr

dr. sc. Budak, Neven, redoviti profesor
Termin: srijedom od 11:30 do 12:30
Mjesto: C-115
Telefon: (01) 40 92 155
E-mail: nbudak@ffzg.hr

dr. sc. Galović, Tomislav, docent
Termin: petkom u 12:30 h, prije i poslije svake nastave i po dogovoru
Mjesto: C-116
Telefon: (01) 40 92 156
E-mail: tgalovic@ffzg.hr

dr. sc. Goldstein, Ivo, redoviti profesor
Termin: prof. dr. Ivo Goldstein do kraja 2016. na mandatu u Veleposlanstvu RH u Parizu
Mjesto: C-109
Telefon: (01) 40 92 149
E-mail: igoldste@ffzg.hr

dr. sc. Gračanin, Hrvoje, izvanredni profesor
Termin: srijedom od 12 do 14 sati
Mjesto: C-118
Telefon: (01) 40 92 158
E-mail: hrvoje.gracanin@gmail.com

dr. sc. Grgin, Borislav, redoviti profesor
Termin: koristi slobodnu studijsku godinu do 1. 3. 2018.
Mjesto: C-118
Telefon: (01) 40 92 158
E-mail: bgrgin@ffzg.hr

dr. sc. Holjevac, Željko, izvanredni profesor
Termin: utorkom od 13 do 14.30 sati; četvrtkom od 15.30 do 17.00 sati
Mjesto: C-117
Telefon: (01) 40 92 157
E-mail: zholjeva@ffzg.hr

dr. sc. Hutinec, Goran, viši asistent
Termin: srijedom do 14 do 15:30, četvrtkom od 11 do 12:30
Mjesto: C-109
Telefon: (01) 40 92 149
E-mail: ghutinec@ffzg.hr

dr. sc. Iveljić, Iskra, redoviti profesor
Termin: srijedom od 11 do 12:30
Mjesto: C-111
Telefon: (01) 4092 151
E-mail: iskra.iveljic@ffzg.hr

dr. sc. Jakovina, Tvrtko, redoviti profesor
Termin: utorkom od 13 do 14 sati, srijedom od 11 do 12 sati.
Mjesto: C-113
Telefon: (01) 40 92 153
E-mail: tvrtko.jakovina@ffzg.hr

dr. sc. Jurin Starčević, Kornelija, docent
Termin: četvrtkom od 11:30 do 12:30.
Mjesto: C-111
Telefon:
E-mail: kjstarce@ffzg.hr

dr. sc. Klasić, Hrvoje, docent
Termin: četvrtkom od 14:30 do 15:30, petkom od 9:30 do 10:30
Mjesto: C-112
Telefon: (01) 40 92 152
E-mail: hklasic@ffzg.hr

dr. sc. Koren, Snježana, viši predavač
Termin: ponedjeljkom od 11 do 12 sati, utorkom od 15.30 do 16.30
Mjesto: C-108
Telefon: (01) 40 92 147
E-mail: skoren@ffzg.hr

dr. sc. Kuntić-Makvić, Bruna, redoviti profesor
Termin: utorkom i srijedom od 14 do 15 sati
Mjesto: C-015
Telefon: (01) 40 92 191
E-mail: bkm@ffzg.hr

dr. sc. Domić Kunić, Alka, vanjski suradnik
Termin: utorak 13.00 - 14.00
Mjesto: C-015
Telefon:
E-mail: adomic@hazu.hr

dr. sc. Marohnić, Jelena, viša asistentica
Termin: utorkom i srijedom od 12:30 do 13:30
Mjesto: C-015
Telefon: (01) 40 92 191
E-mail: jmarohni@ffzg.hr

dr. sc. Matijević Sokol, Mirjana, redoviti profesor
Termin: petkom u 11,00, po dogovoru
Mjesto: C-116
Telefon: (01) 40 92 156
E-mail: matijevic-sokol2@net.hr

dr. sc. Moačanin, Nenad , redoviti profesor
Termin: četvrtkom u 18:30
Mjesto: C-117
Telefon: (01) 40 92 151
E-mail: nenad.moacanin@zg.t-com.hr

dr. sc. Nikolić Jakus, Zrinka , izvanredni profesor
Termin: ponedjeljkom od 9:30 do 10:30, srijedom od 14 do 15 sati
Mjesto: C-115
Telefon: (01) 40 92 155
E-mail: znikolic@ffzg.hr

dr. sc. Ograjšek Gorenjak, Ida, docent
Termin: četvrtkom od 14 do 15 sati i po dogovoru
Mjesto: C-112
Telefon:
E-mail: iograjse@ffzg.hr

dr. sc. Olujić, Boris , izvanredni profesor
Termin: prema dogovoru elektronskom poštom
Mjesto: C-014
Telefon: (01) 40 92 237
E-mail: bolujic@ffzg.hr

dr. sc. Osterman, Jasmina , docent
Termin: utorkom 10 do 11 h; četvrtkom 12 do 13 h
Mjesto: C-014
Telefon: (01) 40 92 191
E-mail: josterma@ffzg.hr

dr. sc. Petrić, Hrvoje , izvanredni profesor
Termin: srijedom u 10:45 i prema prethodnom dogovoru putem e-maila.
Mjesto: C-108
Telefon: (01) 40 92 148
E-mail: hpetric@ffzg.hr

dr. sc. Pisk, Silvija, -
Termin: četvrtak 14.30-15.30; petak 17.00-18.00;
Mjesto: 2 kat Knjižnice FF (ured)
Telefon: (01) 40 92 015
E-mail: spisk@ffzg.hr

dr. sc. Prlender, Ivica, docent
Termin: petkom od 10 do 11 sati
Mjesto: C-117
Telefon: (01) 40 92 157
E-mail: ivica.prlender@ffzg.hr

dr. sc. Roksandić, Drago , redoviti profesor
Termin: utorkom od 12:30 do 14:30
Mjesto: C-113
Telefon: (01) 40 92 153
E-mail: drago.roksandic@ffzg.hr

dr. sc. Sikirić Assouline, Zvjezdana , docent
Termin: četvrtak 16.30-17.30 i po dogovoru ponedjeljkom od 9:30 i petkom 10:15
Mjesto: C-119
Telefon: (01) 40 92 159
E-mail: zsikiric@ffzg.hr

dr. sc. Strecha, Mario, redoviti profesor
Termin: srijedom od 11 do 12 sati, uz prethodni dogovor petkom od 11 do 12 sati.
Mjesto: C-114
Telefon: (01) 4092-219
E-mail: mario.strecha@email.t-com.hr

dr. sc. Šarić, Marko , docent
Termin: srijedom od 9:30 do 10 sati.
Mjesto: C-119
Telefon: 4092-159
E-mail: marko.saric2@zg.t-com.hr

dr. sc. Vranješ-Šoljan, Božena , profesor u mirovini
Termin: po dogovoru
Mjesto:
Telefon:
E-mail:

dr. sc. Šute, Ivica, izvanredni profesor
Termin: ponedjeljkom od 11:30 do 12:30, petkom od 11 do 12 sati
Mjesto: C-108
Telefon: (01) 40 92 148
E-mail: isute@ffzg.hr

dr. sc. Štefanec, Nataša, izvanredni profesor
Termin: ponedjeljkom od 13 do 14 sati, ostali dani po dogovoru
Mjesto: C-111
Telefon: (01) 4092-151
E-mail: natasa.stefanec@ffzg.hr

dr. sc. Vedriš, Trpimir, docent
Termin: ponedjeljkom od 14:30 do 15:30, četvrtkom od 11 do 12 sati
Mjesto: C-115
Telefon: (01) 40 92 155
E-mail: tvedris@gmail.com

dr. sc. Kursar, Vjeran, docent
Termin: utorkom i srijedom od 10 do 11:30 sati
Mjesto: C-117
Telefon: (01) 40 92 157
E-mail: vkursar@ffzg.hr

dr. sc. Janković, Branimir, viši asistent
Termin: utorkom od 14:30 do 15:30, srijedom od 12:30 do 14 sati
Mjesto: C-112
Telefon:
E-mail: bjankovi@ffzg.hr

dr. sc. Anušić, Nikola, docent
Termin: ponedeljkom od 15:30 do 16:15, utorkom od 16 do 17 sati
Mjesto: C-112
Telefon:
E-mail: nanusic@ffzg.hr

dr.sc. Lazanin, Sanja, vanjski suradnik
Termin: petak od 16.15 - 17.15
Mjesto: C-111
Telefon:
E-mail: sanja.lazanin@zg.t-com.hr

dr. sc. Banac, Ivo, redoviti profesor
Termin: četvrtkom od 11 do 12 sati
Mjesto: C-119
Telefon:
E-mail:

dipl. pov. Rafaelić, Daniel, vanjski suradnik
Termin: prema prethodnom dogovoru e-poštom
Mjesto: C-015
Telefon:
E-mail: drafaelic@ffzg.hr

dr. sc. Bilogrivić, Goran, znanstveni novak
Termin: petkom 12,00-13,00 i po dogovoru
Mjesto: C-115
Telefon:
E-mail: gbilogri@ffzg.hr

dr. sc. Benyovsky Latin, Irena, naslovni izvanredni profesor i vanjski suradnik
Termin: utorak 14.30-15.30
Mjesto: C-115
Telefon: (01) 4851 721
E-mail: irenabenyovsky@yahoo.com

dr. sc. Vilogorac Brčić, Inga, viši asistent
Termin: ponedjeljkom od 16 do 17 sati, srijedom od 13 do 14 sati.
Mjesto: C-015
Telefon:
E-mail: ivbrcic@ffzg.hr

dr. sc. Botica, Ivan, naslovni docent i vanjski suradnik
Termin:
Mjesto:
Telefon:
E-mail:

dr. sc. Previšić, Martin, docent
Termin: četvrtkom u 18:30
Mjesto: C-119
Telefon:
E-mail: martinprevisic@gmail.com

Šimetin Šegvić, Filip, asistent
Termin: petkom u 10 sati i po dogovoru.
Mjesto: C-116
Telefon: (01) 40 92 156
E-mail: phillip.simetinsegvic@gmail.com

dr. sc. Špoljarić, Luka, poslijedoktorand
Termin:
Mjesto:
Telefon:
E-mail: spoljaric.luka@gmail.com