Obavijest prvostupnicima povijesti
PRVOSTUPNICI - TESTIRANJE INDEKSA

Za potvrdu o ispunjenosti svih obveza na preddiplomskom studiju povijesti potrebno je u Tajnišvo predati: indeks, ispis ocjena (formular se nalazi na web stranicama odsjeka: Odsjek za povijest - Program studija - preddiplomski studij - posljednja dva formulara ovisno jeste li dvopredmetni ili jednopredmetni) i formular iz referade (jedna stranica, po?inje: "Molim da mi se izda svjedodžba...")

Prije predaje provjerite imate li sve ocjene upisane u indeks i u ISVU. Moraju se slagati ocjene, ECTS bodovi i datumi ispita u indeksu i ISVU-u. Ako što nedostaje ili se ne poklapa, obratite se predmetnim nastavnicima.

Potvr?enu dokumentaciju iz Tajništva bi mogli ?ekati do nekoliko dana, ovisno o gužvi. Nju dalje predajete Studentskoj službi zajedno s formularima koje ?ete tamo dobiti.

Na temelju toga se prijavljujete na upis na diplomske studije kada bude raspisan natje?aj što ?ete vidjeti na web stranicama Fakulteta.
07.09.2011.