Izvanredni ispitni rok
Ispitni termini za dekanski rok:

Povijest Osmanskog Carstva, Povijest Republike Turske i Osmansko Carstvo: imperijalna baština - 19. rujna u 12 sati u A-201.

Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka - 20. rujna u 8:00 sati u dvorani A-202.

Socijalna historija: pravne ustanove i prakse i Mleta?ka Republika: imperijalna baština - 20. rujna u 8:00 sati u dvorani A-202.

Hrvatska povijest ranoga novog vijeka - 20. rujna, od 12.00 do 13.00 u sobi A-202.

Europske regije i hrvatska povijest 19. st. - 20. rujna, 13 sati u D-VI

Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije, Kulturna povijest i Pregled povijesti Hrvatsko-slavonske vojne krajine u 18. st. - 21. rujan, 10-11 h, C-119

Europska i svjetska povijest u srednjem vijeku - 21. rujna u 11 h u A-201

Gr?ki i rimski svijet - 21. rujna 2011. u 13 h u A-201

Povijest Gr?ke i Rima sa starom poviješ?u hrvatskih zemalja - 21. rujna 2011. u 13 h u A-201

Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici - 21. rujna 2011. u 14 h u A-201

Hrvatska povijest srednjeg vijeka - 22. rujna, 9.30 sati u C-115 (uklju?uje i komisijske ispite)

Politika i propaganda u 20.stolje?u - 22. rujna, 10h, A-201

Stara povijest na filmu, Film kao povijesni izvor - 22. rujna 2011. i ?etvrtak 29. rujna 2011. od 16h, u dvorani A-201.

Rok za sve kolegije koje su držali profesori Agi?i? i Jankovi? ove akademske godine - 23. rujna, u 10 sati, A-202

14.09.2011.