Obavijest studentima diplomskog studija 19. i 20. st.
Studenti istraživa?kog smjera 19. i 20. st. poha?aju seminar iz obaveznog predmeta Hrvatsko društvo i kultura u 19. st. u srijedu 11-12.30 u A-215, a studenti koji imaju kombinaciju s nastavni?kim studijem u petak 9.30-11 A-202.
02.10.2011.