Obavijest studentima prve godine preddiplomskog studija i prve godine diplomskog studija
Sastanak nastavnika sa studentima prve godine preddiplomskog studija održat ?e se u ?etvrtak, 6. 10. 2011. u 10 sati u dvorani V. Molimo da nastavnici oba semestra prve godine preddiplomskog studija do?u predstaviti sebe i katedre, odnosno znanstveno-nastavna podru?ja koja predaju.

Sastanak nastavnika sa studentima prve godine diplomskog studija bit ?e u ?etvrtak, 6. 10. 2011. u 11.30 u dvorani V. Molimo da budu nazo?ni voditelji diplomskih modula ili ovlašteni zamjenici.

Molimo da se na oba sastanka pojave i studentski predstavnici i kažu o izboru predstavnika prve godine, klubu, ?asopisu...
03.10.2011.