Obavijest
Obrana doktorskog rada mr. sc. Ide Gorenjak Ograjšek održat ?e se u srijedu 12. listopada 2011. godine u prostoriji A 309, u 13.00 sati.
08.10.2011.