Obavijest studentima diplomskog studija 19. i 20. st.
Nastava na predmetu Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. stolje?a, sljede?a tri tjedna bit ?e držana u Hrvatskom državnom arhivu na Maruli?evom trgu za sve studente. Termini su (utorak!) 18. 10., 25. 10. i 8. 11. od 8 do 9.30 h..
16.10.2011.