Obavijest studentima prve godine preddiplomskog studija
Terenska nastava u Arheološkom parku 'Andautonia' u Š?itarjevu i u Muzeju Turopolja održat ?e se u subotu 22. listopada 2011. Obavezna je za sve studente upisane u kolegije Gr?ki i rimski svijet, Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici i Povijest Gr?ke i Rima sa starom poviješ?u hrvatskih zemalja.

Sastanak je u Utrinama u Novom Zagrebu ispred zgrade HG-spota, preko puta (južno od) tramvajske stanice na Aveniji Dubrovnik. Na tu stanicu voze tramvaji broj 6, 7 i 14, a u neposrednoj blizini, ispod Mosta mladosti, je i okretište s posljednjom stanicom tramvaja br. 8.

Prva grupa (prezimena od A do M) sastaje se u 8:15 h. Druga grupa (prezimena od N do Ž) sastaje se u 11:15 h.

U Š?itarjevu može biti mokro i blatnjavo te se preporu?a obu?a i odje?a za boravak u prirodi. U slu?aju lošeg vremena terenska nastava se ne odga?a, ve? treba ponijeti nepromo?ivu odje?u i obu?u.
19.10.2011.