Obavijest studentima
Seminarske grupe na predmetu Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. stolje?a (Stupa na snagu nakon zajedni?kih predavanja u HDA!)

UTORAK: ?i?ko, De?man, Gagula, Horvat, Jeri?, Komari?, Kralj, Lukec, Mikovi?, Nikoli?, Somo?i, Treskavica, Zovko:

SRIJEDA: Babuder, Bogdan, Borovec, Bran?olica, Di?ak, Horvat, Landripet, Sagata, Štrbo, Vukovi?, Zubaj
20.10.2011.