Promjena ispitnog termina
Ispit iz predmeta "Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka" održat ?e se u ?etvrtak, 20. rujna 2007. godine u 12 h u D-VII.
12.9.2007.