Obavijest za prvu godinu preddiplomskog studija
Terenska nastava u Arheološkom muzeju u Zagrebu održat ?e se u srijedu 2. studenoga 2011. Obavezna je za sve studente upisane u kolegije Povijest ranih civilizacija, Gr?ki i rimski svijet, Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici i Povijest Gr?ke i Rima sa starom poviješ?u hrvatskih zemalja.

Sastanak je ispred ulaza u Arheološki muzej (Trg Nikole Šubi?a Zrinskoga 19). Prva grupa (prezimena od A do M) sastaje se u 12:20 h. Druga grupa (prezimena od N do Ž) sastaje se u 14:30 h.
25.10.2011.