Obavijest studentima
Predavanje iz predmeta Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka predvi?eno za ponedjeljak, 31. listopada 2011. godine s po?etkom u 17 sati ne?e se održati zbog predstoje?eg blagdana. Po potrebi ?e biti organizirana nadoknada nastave.
28.10.2011.