Obavijest studentima
Dr. sc. Zrinka Blaževi?, izv. prof., izme?u 15. i 18. studenoga 2011. godine ne?e održavati nastavu ni konzultacije zbog službene sprije?enosti.
14.11.2011.