Filmske projekcije Kluba studenata povijesti - ISHA Zagreb
Živimo moment globalne borbe, moment loma kapitalisti?kog sistema, dinami?an moment promjene kada je nužno misliti politi?ki. Kako nam film pomaže da razumijemo tu globalnu borbu, da kognitivno mapiramo kontradikcije svjetskog sistema i, kona?no, da mislimo alternativu?

?itajmo na fonu filmskoga modelativnog sustava savjete i omaške revolucionarne prošlosti kao zalog kriznoj sadašnjosti. Okom bistrim i prodornim ili okom mutnim i sanjivim, na svakom je oku da progleda.

Film je praxis, kazao bi Želimir Žilnik; film je polemika, provokacija i angažman, i u tome ste nam nužni vi.

Ciklus je podijeljen na tri podsustava, od kojih je svaki asocijativno prisavljen revolucionarnoj osi. Ta su tri podsustava: Francuska, teror/seks i kapital, unutar svakog od kojih ?emo puštati tri filma. Osim tih programski nose?ih filmova organizirat cemo uvodna predavanja potkovanih filmadžija i puštati kratkometražne dokumentarce (od Žilnika do J. Furtadoa). Posebno je važno vaše sudjelovanje, ne samo dolazak. Ali on je klju?an po?etni korak. Do?ite da se družimo, bit ?e lijepo!

Filmske projekcije održavat ?e se ?etvrtkom, a prvi u nizu filmova jest La battaglia di Algeri kojeg ?emo ovaj ?etvrtak, 17. 11., s po?etkom u 20:00 sati prikazati u dvorani 6.
15.11.2011.