Poziv na znanstveni skup
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu, Veleposlanstvo Savezne Republike Njema?ke u Hrvatskoj i Veleposlanstvo Francuske Republike u Hrvatskoj s Francuskim institutom u Zagrebu organiziraju znanstveni kolokvij "Kako pou?avati o izgra?ivanju Europe i vrijeme integracija zemalja europskog Jugoistoka? Stajališta europskih povjesni?ara", koji ?e se održati u ?etvrtak i petak, 24. i 25. studenog 2011. godine u Velikoj dvorani Sveu?ilišta u Zagrebu u Zvonimirovoj 8/III.

Neposredan povod održavanju skupa, koji ?e otvoriti rektor Sveu?ilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš te veleposlanici Francuske Republike i Savezne Republike Njema?ke, Jerome Pasquier i dr. Bernd Fischer, objavljivanje je interkulturnih francusko-njema?kih udžbenika povijesti. U radu skupa sudjelovat ?e stru?njaci iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine, Francuske, Njema?ke, Slovenije i Srbije. Skup ?e biti simultano prevo?en na hrvatski, francuski i njema?ki jezik.

Program skupa (pdf)
20.11.2011.