Obavijest o nadoknadi nastave
Nadoknada seminarske nastave iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka održat ?e se u petak, 20. sije?nja u 17:00 sati u A-201 (za jutarnju grupu), odnosno u petak 27. sije?nja u 17:00 sati u A-201 (za podnevnu grupu).

Nadoknada seminarske nastave iz kolegija Europska i svjetska povijest ranog novog vijeka održat ?e se u subotu 28. sije?nja u 08:00 sati u A-201.
18.01.2012.