Obavijest o nadoknadi nastave
Prof. dr. sc. Borislav Grgin održat ?e nadoknadu dva predavanja iz izbornog kolegija Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku u subotu, 21. 1. 2012. od 10 do 13 sati, A-201.
18.01.2012.