Obavijest demonstratorima
Mole se demonstratori Josip Vidovi?, Luka Bakovi?, Kristina Rupert, Kristina Judaš, Dejan Zadro i Nina Popovi? neka dostave po jedan studentski ugovor na svoje ime u tajništvo.

Isto se mole i demonstratori u knjižnici (Martina Bareši?, Marko ?avlina, Marko Morovi? i Ladislav Juna?ko) ako nisu do sada predali ugovore na blagajnu Fakulteta.
31.01.2012.