Obavijest
Ciklus javnih predavanja "Vojna krajina su suvremenoj historiografiji" održat ?e se na Filozofskom fakultetu Sveu?ilišta u Zagrebu u ljetnom semestru 2011/2012. akademske godine svakog ponedjeljka, u okviru diplomskoga izbornog kolegija Vojna i vojnokrajiška povijest na Odsjeku za povijest, od 27. velja?e do 11. lipnja 2012. godine, od 12.30 do 14.00 sati u dvorani A-202.

Opširnije
09.02.2012.