Obavijest studentima
Upis ocjena iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka održat ?e se u utorak 14. velja?e u 11 sati u kabinetu C-108 za prva dva ispitna roka, a za tre?i rok u ?etvrtak 24. velja?e tako?er u 11 sati u C-108.
10.02.2012.