Obavijest studentima o rezultatima pismenog ispita
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Hrvatska povijest ranoga novog vijeka" održanog 12. rujna 2007.

Opširnije
17.9.2007.