IV. Kongres hrvatskih povjesni?ara
Na poveznicama se nalazi poziv za sudjelovanje na IV. Kongresu hrvatskih povjesni?ara (organizator Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti u suradnji s Društvom za hrvatsku povjesnicu i Filozofskim fakultetom Sveu?ilišta u Zagrebu), koji ?e se održati od 1. do 5. listopada 2012. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

IV kongres hrvatskih povjesnicara - poziv (.doc)
IV kongres hrvatskih povjesnicara - poziv (.pdf)
30.03.2012.