Obavijest studentima
U srijedu 25. travnja 2012. u D6 u 8:00h predavanje o "Povijesti židovskog pokreta i cionizmu" održat ?e dr. Daniel Gutwein sa Sveu?ilišta u Haifi, Izrael.

Daniel Gutwein profesor je moderne židovske povijesti Odjela za povijest židovskog naroda Sveu?ilišta u Haifi. Doktorirao je 1993., a znanstveno se bavi istraživanjima modernizacijskih procesa u židovskom društvu, ekonomskoj povijesti, cionizmom, židovskim ekonomskim elitom, novim antisemitizmom.

Dobrodošli svi!
24.04.2012.