Obavijest o terenskoj nastavi
Obaviještavaju se studenti povijesti da ?e u utorak 22. svibnja 2012. biti organizirana jednodnevna terenska nastava u Pounje. Predvi?eni plan puta obuhva?a posjet povijesnim lokalitetima u Cetin Gradu, Ostrošcu i Biha?u. Mole se svi zainteresirani studenti da se upišu u listu izvješenu na oglasnoj plo?i na Odsjeku. Osobito se pozivaju studenti koji su odslušali predmet Hrvatska povijest u ranom novom vijeku, kao i studenti modula Rani novi vijek. Terenska nastava je obvezatna za studente slijede?ih kolegija: Turska Hrvatska, Imperijalna baština: Osmansko Carstvo, Osmansko Carstvo II.

Polazak je u 7,30 sati s parkirališta ispred Filozofskog fakulteta. Mole se studenti da ponesu dostatnu koli?inu sendvi?a i teku?ine, sportsku odje?u i obu?u, kao i nešto eura koje ?e trebati promijeniti u konvertibilne marke. Preporu?a se da se euri zamijene u KM u Zagrebu zbog povoljnijeg te?aja. Povratak u Zagreb predvi?en je u ve?ernjim satima.

Kratki itinerar puta:
1.Cetin Grad – srednjovjekovni grad Cetin, mjesto održavanja sabora hrvatskog plemstva na kojem je 01. sije?nja 1527. izabran Ferdinand Habsburški za hrvatskog kralja. U ranom novom vijeku utvrda na granici izme?u Osmanskog Carstva i Vojne krajine. Posjet ostatcima utvrde.
2.Ostrožac na Uni – utvrdni kompleks u susjednoj BiH. Prvi spomen utvrde i naselja potje?e iz 13. stolje?a. Osmanlije su ga osvojile 1577. godine. U austro-ugarskom periodu vlasništvo Lothara pl. Berksa.
3. Biha? – obilazak starog grada, posjet džamiji Fethiji (prvotno crkva Sv. Ante Padovanskog koja je nakon osvajanja Biha?a 1592. g. pretvorena u džamiju), Kapetanovoj kuli i dr. zna?ajnim lokalitetima.

Voditelji terenske nastave: prof. dr. sc. Nenad Moa?anin, dr. sc. Nataša Štefanec, dr. sc. Vjeran Kursar, mr. sc. Kornelija Jurin Star?evi?
30.04.2012.