Poveznica za studente 1. godine diplomskog studija Moderne i suvremene povijesti
Na poveznici se nalazi tekst za ?itanje studentima koji poha?aju seminar iz predmeta Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stolje?a, za petak 4. svibnja 2012. godine

Haupt, Comparative history (pdf)
01.05.2012.