Obavijest o terenskoj nastavi
U subotu 19. svibnja 2012. biti ?e organizirana terenska nastava Srednjovjekovne utvrde i samostani po Baniji u sklopu kolegija Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji pod vodstvom dr. sc. Silvije Pisk. U planu je posjeta ostacima pavlinskog samostana sv. Petra na Petrovoj gori (kao i drugim povijesnim znamenitostima Petrove gore), cestercitskoj opatiji u Topuskom te utvrdama Kostajnica i Sisak.

Mole se svi zainteresirani da se što prije jave Silviji Pisk na mail spisk@ffzg.hr te da do?u 18. svibnja u 15.30 u A-201 na kona?ni dogovor o terenskoj nastavi. Terenska nastava je obvezatna za studente kolegija Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji.

Polazak je u 7,30 sati s parkirališta ispred Filozofskog fakulteta. Mole se studenti da ponesu dostatnu koli?inu sendvi?a i teku?ine te sportsku odje?u i obu?u. Povratak u Zagreb predvi?en je u ve?ernjim satima.
11.05.2012.