Sve?ana sjednica Odsjeka
Sve?ana sjednica Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu povodom 90. ro?endana profesorice Mirjane Gross održat ?e se u utorak, 22. svibnja 2012. u Vije?nici Filozofskog fakutleta s po?etkom u 13 sati.

Pozivnica
19.05.2012.