Obavijest studentima
Prof. dr. Petar Selem održat ?e nastavu iz kolegija Društvene grupe u klasi?nom svijetu i anti?ka prozopografija II. u utorak 5. lipnja 2012. u 17.00 sati (A-202) i u srijedu, 6. lipnja 2012., prema rasporedu.
03.06.2012.