Obavijest demonstratorima
Kao što ste prethodno obaviješteni, demonstratori angažirani u zimskom i ljetnom semestru ak. god. 2011/2012. ?e u subotu, 30. lipnja 2012. u 12 sati, sudjelovati u provedbi razredbenog postupka.

Sastanak sa svim demonstratorima ?e se održati u utorak, 26. 06. 2012. u 18 sati u dvorani 3. Dolazak demonstratora je obavezan.
20.06.2012.