Rezultati kolokvija
Na poveznici se nalaze rezultati 2. kolokvija iz predmeta Svjetska povijest nakon 1945, oděranog 20.6.2012.

Rezultati 2. kolokvija.
26.06.2012.