UPIS OCIJENA
Upis ocijena iz predmeta Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka obavit ?e se u ponedjeljak, 24. rujna 2007., od 10 do 12 h.
23.9.2007.